รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  AAV
13,984,240
59,122,569.00
2
  ADVANC
4,876,680
930,882,960.00
3
  ADVANC-U
4,876,680
930,882,960.00
4
  AEONTS
267,780
48,706,780.00
5
  AH
731,700
14,685,590.00
6
  AMATA
7,933,640
175,749,984.00
7
  ANAN
14,090,480
54,623,008.00
8
  AOT
15,667,280
1,069,462,150.00
9
  AP
22,042,740
172,803,463.00
10
  AQUA
19,218,160
10,378,265.00
11
  ASIAN
2,895,180
22,825,890.00
12
  AU
1,813,300
15,627,077.00
13
  BAFS
463,040
17,264,540.00
14
  BANPU
13,459,100
215,707,576.00
15
  BBL
3,243,980
681,299,320.00
16
  BCH
10,351,540
180,070,684.00
17
  BCP
4,623,980
153,700,380.00
18
  BCPG
7,069,420
120,049,450.00
19
  BDMS
37,560,860
946,973,028.00
20
  BEAUTY
64,126,160
446,852,066.00
21
  BEC
56,799,980
453,621,820.00
22
  BEM
47,198,660
480,679,112.00
23
  BGRIM
7,388,340
239,058,655.00
24
  BH
1,259,040
224,850,410.00
25
  BJC
5,131,380
263,775,295.00
26
  BJC-U
5,131,380
263,775,295.00
27
  BLA
788,980
23,131,120.00
28
  BLAND
11,230,680
17,704,446.00
29
  BPP
5,223,660
120,732,230.00
30
  BTS
53,352,700
606,165,368.00
31
  BTSGIF
1,835,880
22,374,960.00
32
  BWG
10,278,660
11,599,591.00
33
  CBG
5,844,680
343,944,030.00
34
  CENTEL
5,339,420
232,993,980.00
35
  CHAYO
7,195,220
33,520,776.00
36
  CHG
15,037,100
28,919,878.00
37
  CK
1,743,500
44,019,575.00
38
  CKP
22,422,640
114,896,125.00
39
  COM7
4,477,860
82,677,660.00
40
  CPALL
14,055,820
1,084,663,515.00
41
  CPF
21,204,360
538,740,925.00
42
  CPN
7,526,240
565,498,000.00
43
  CPNREIT
777,040
22,853,645.00
44
  CPT
15,837,720
18,348,379.00
45
  DCC
4,959,240
10,465,119.00
46
  DDD
2,174,960
70,603,720.00
47
  DELTA
1,116,480
87,261,300.00
48
  DIF
7,917,660
122,892,446.00
49
  DOD
1,742,740
18,120,998.00
50
  DTAC
8,739,740
473,981,150.00
51
  EA
19,053,580
985,833,110.00
52
  EASTW
880,820
10,254,732.00
53
  EGATIF
2,646,680
31,372,626.00
54
  EGCO
1,339,200
389,652,020.00
55
  EPG
1,960,500
12,709,836.00
56
  ERW
7,662,060
52,633,550.00
57
  ESSO
23,142,620
275,577,588.00
58
  FN
13,124,560
26,867,260.00
59
  GCAP
4,002,720
10,354,215.00
60
  GFPT
973,800
14,305,018.00
61
  GGC
5,842,760
69,631,076.00
62
  GL
19,327,980
153,834,198.00
63
  GLOBAL
5,554,420
97,494,250.00
64
  GLOW
1,653,540
151,002,850.00
65
  GOLD
1,382,540
11,553,899.00
66
  GOLD-U
1,382,540
11,553,899.00
67
  GPSC
3,846,460
236,456,200.00
68
  GULF
6,647,420
668,354,575.00
69
  GUNKUL
9,446,340
29,400,487.00
70
  HANA
2,853,880
95,682,085.00
71
  HANA-U
2,853,880
95,682,085.00
72
  HMPRO
18,749,700
287,545,070.00
73
  HUMAN
3,003,780
25,176,650.00
74
  ICHI
2,821,700
10,242,646.00
75
  III
2,936,280
18,769,983.00
76
  IMPACT
796,180
18,695,364.00
77
  INTUCH
6,857,440
404,479,525.00
78
  IRPC
135,121,420
776,626,734.00
79
  ITD
25,749,440
59,717,487.00
80
  IVL
16,236,880
790,471,595.00
81
  JAS
12,213,520
69,107,699.00
82
  JASIF
2,477,400
25,583,762.00
83
  JKN
3,581,280
28,963,832.00
84
  JMART
6,292,740
53,782,898.00
85
  JMT
3,631,040
51,056,146.00
86
  JWD
3,008,840
26,697,422.00
87
  KBANK
4,671,060
894,472,810.00
88
  KCE
7,402,680
199,171,615.00
89
  KGI
17,864,060
85,397,808.00
90
  KKP
5,015,500
358,256,420.00
91
  KTB
19,361,260
371,929,204.00
92
  KTC
16,425,420
654,892,180.00
93
  LH
28,569,700
308,061,042.00
94
  LHFG
7,773,020
12,239,316.00
95
  LPN
6,427,340
45,802,564.00
96
  M
290,480
20,795,080.00
97
  MACO
10,716,600
15,528,116.00
98
  MAJOR
3,942,860
106,084,010.00
99
  MAKRO
353,220
12,152,375.00
100
  MALEE
1,990,180
15,738,757.00
101
  MBK
1,287,040
27,828,170.00
102
  MEGA
1,781,740
61,319,430.00
103
  MINT
13,262,340
496,518,850.00
104
  MONO
13,201,120
23,140,659.00
105
  MTC
10,591,940
531,536,860.00
106
  NER
17,961,860
46,921,269.00
107
  NPPG
12,583,040
15,129,428.00
108
  NWR
10,967,580
10,205,897.00
109
  ORI
23,754,120
184,592,830.00
110
  OSP
9,973,720
291,829,115.00
111
  PF
30,652,140
25,475,637.00
112
  PIMO
41,401,460
77,251,640.00
113
  PLANB
14,076,220
98,005,944.00
114
  PRM
13,730,380
96,029,696.00
115
  PSH
3,002,380
56,228,132.00
116
  PSL
3,773,140
30,725,266.00
117
  PTG
12,296,780
130,520,182.00
118
  PTT
39,346,540
1,902,387,105.00
119
  PTTEP
7,057,660
929,010,340.00
120
  PTTGC
20,257,780
1,425,055,700.00
121
  QH
44,479,140
136,766,718.00
122
  QHPF
1,083,340
14,249,900.00
123
  RATCH
5,825,660
355,796,195.00
124
  ROBINS
2,243,920
130,530,630.00
125
  RS
12,165,240
223,980,858.00
126
  S
4,748,240
14,762,135.00
127
  SAPPE
597,600
11,782,338.00
128
  SAT
542,680
10,167,786.00
129
  SAWAD
7,426,640
406,863,510.00
130
  SCB
8,681,800
1,126,619,420.00
131
  SCC
4,429,960
2,041,395,160.00
132
  SCCC
104,960
22,480,780.00
133
  SEAFCO
11,044,840
90,445,109.00
134
  SGP
7,526,600
73,253,769.00
135
  SIRI
24,175,180
32,751,574.00
136
  SISB
8,550,260
63,984,920.00
137
  SPALI
6,696,460
138,967,072.00
138
  SPCG
2,120,040
38,138,928.00
139
  SPF
568,420
13,258,140.00
140
  SPRC
22,860,900
255,030,398.00
141
  SQ
7,604,060
17,772,887.00
142
  STA
9,945,900
132,662,428.00
143
  STEC
22,029,860
548,449,011.00
144
  STPI
17,498,700
123,709,608.00
145
  SUPER
41,746,740
26,609,723.00
146
  SUSCO
8,615,720
25,604,908.00
147
  SVI
2,826,760
13,465,278.00
148
  TACC
3,567,400
14,257,959.00
149
  TASCO
8,386,720
140,447,566.00
150
  TCAP
2,315,060
125,987,260.00
151
  TFFIF
5,677,680
62,927,164.00
152
  THAI
1,806,680
22,643,348.00
153
  THANI
12,611,360
74,981,218.00
154
  THCOM
4,967,820
36,372,044.00
155
  THE
9,056,940
17,501,558.00
156
  THG
443,700
13,728,985.00
157
  TISCO
4,847,600
442,606,820.00
158
  TKN
16,009,460
158,376,316.00
159
  TLGF
536,940
11,313,516.00
160
  TMB
121,229,440
251,778,136.00
161
  TOA
2,371,300
74,347,320.00
162
  TOP
12,984,680
932,213,095.00
163
  TPIPL
6,133,780
12,376,583.00
164
  TPIPP
4,791,920
29,032,845.00
165
  TQM
986,040
29,898,560.00
166
  TRUE
198,378,280
1,037,495,195.00
167
  TTA
2,394,560
12,679,054.00
168
  TTCL
1,378,940
10,887,606.00
169
  TTW
3,246,320
39,607,932.00
170
  TU
9,577,540
179,765,760.00
171
  TVO
782,680
21,495,130.00
172
  U
11,482,700
27,627,173.00
173
  UNIQ
3,254,160
33,204,333.00
174
  UV
1,958,860
12,181,147.00
175
  VGI
17,813,960
167,677,625.00
176
  VNT
841,580
21,960,055.00
177
  WHA
48,570,880
203,730,472.00
178
  WHAUP
2,860,860
16,863,211.00
179
  WORK
10,571,000
243,105,142.00
180
  ZEN
3,429,300
51,480,044.00