รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  AAV
20,688,500
90,339,329.00
2
  ADVANC
6,691,540
1,172,007,630.00
3
  ADVANC-U
6,691,540
1,172,007,630.00
4
  AEONTS
248,620
46,892,480.00
5
  AH
1,260,680
26,720,110.00
6
  AMATA
11,675,120
273,712,280.00
7
  ANAN
4,439,500
17,542,578.00
8
  AOT
21,581,400
1,400,080,115.00
9
  AP
8,837,520
59,274,190.00
10
  AQUA
22,364,740
10,062,852.00
11
  ASIAN
4,798,860
39,198,732.00
12
  BANPU
22,096,060
385,528,908.00
13
  BAY
299,700
12,063,825.00
14
  BBL
3,905,980
810,568,220.00
15
  BCH
6,666,440
126,215,686.00
16
  BCP
1,590,300
54,202,900.00
17
  BCPG
3,451,680
61,733,208.00
18
  BDMS
32,235,780
853,231,075.00
19
  BEAUTY
57,538,120
517,894,468.00
20
  BEC
11,045,920
60,966,296.00
21
  BEM
107,633,660
992,801,655.00
22
  BGC
1,540,440
16,620,418.00
23
  BGRIM
2,794,320
73,622,645.00
24
  BH
866,920
169,532,690.00
25
  BJC
8,261,920
440,804,035.00
26
  BJC-U
8,261,920
440,804,035.00
27
  BLA
1,129,500
35,114,645.00
28
  BLAND
10,474,280
17,692,856.00
29
  BOFFICE
1,395,240
17,689,450.00
30
  BPP
1,486,100
35,930,764.00
31
  BTS
24,806,180
236,034,884.00
32
  BTSGIF
5,982,580
70,632,534.00
33
  BWG
14,767,440
17,226,062.00
34
  CBG
1,214,180
56,629,660.00
35
  CENTEL
3,576,880
154,176,660.00
36
  CHG
28,974,260
60,158,261.00
37
  CHO
12,232,360
18,698,284.00
38
  CK
5,875,280
152,872,570.00
39
  CKP
41,483,760
218,885,375.00
40
  CMC
22,469,240
45,079,436.00
41
  COM7
5,161,480
99,350,068.00
42
  CPALL
27,721,440
1,970,697,195.00
43
  CPF
9,408,480
236,940,212.00
44
  CPN
6,058,700
468,632,825.00
45
  CPNREIT
1,080,120
28,108,730.00
46
  DCC
5,280,540
11,754,640.00
47
  DDD
1,347,760
35,958,835.00
48
  DELTA
1,042,860
72,727,735.00
49
  DIF
10,521,680
152,645,712.00
50
  DOD
1,659,280
23,126,382.00
51
  DTAC
4,074,380
189,982,835.00
52
  EA
10,909,860
536,098,585.00
53
  ECF
2,570,400
15,458,984.00
54
  EGATIF
2,779,900
31,146,832.00
55
  EGCO
1,214,340
292,213,860.00
56
  EPG
1,334,140
10,108,529.00
57
  ERW
6,849,620
46,952,427.00
58
  ESSO
8,091,680
98,871,122.00
59
  EVER
24,907,700
13,608,795.00
60
  GFPT
1,389,900
19,603,290.00
61
  GLOBAL
10,080,880
210,761,422.00
62
  GLOW
1,428,920
123,349,780.00
63
  GOLD
2,780,960
24,002,451.00
64
  GOLD-U
2,780,960
24,002,451.00
65
  GPSC
1,575,440
88,569,815.00
66
  GULF
2,928,120
222,330,180.00
67
  GUNKUL
23,811,500
78,379,810.00
68
  HANA
2,063,700
74,072,635.00
69
  HANA-U
2,063,700
74,072,635.00
70
  HMPRO
19,750,720
300,463,560.00
71
  INTUCH
5,454,540
269,042,035.00
72
  IRPC
62,137,020
374,775,195.00
73
  ITD
4,831,000
12,497,584.00
74
  IVL
12,580,560
693,625,350.00
75
  JAS
5,960,020
30,013,092.00
76
  JASIF
5,469,680
55,775,040.00
77
  JKN
2,670,040
29,000,914.00
78
  JMART
2,704,160
14,630,471.00
79
  JMT
1,911,920
22,970,824.00
80
  KBANK
7,899,020
1,524,508,440.00
81
  KCE
6,511,780
192,347,775.00
82
  KKP
2,508,660
177,753,740.00
83
  KTB
18,006,660
368,131,404.00
84
  KTC
6,367,980
217,344,675.00
85
  LH
29,770,300
299,976,828.00
86
  LPN
5,748,940
44,141,083.00
87
  M
267,620
19,624,375.00
88
  MACO
12,171,240
19,553,298.00
89
  MAJOR
956,480
21,591,722.00
90
  MBK
2,142,360
48,239,136.00
91
  MC
888,380
10,080,024.00
92
  MEGA
1,196,040
39,243,680.00
93
  MINT
7,682,960
273,719,965.00
94
  MONO
13,770,200
25,937,300.00
95
  MTC
7,508,260
367,929,765.00
96
  NER
28,449,620
56,493,535.00
97
  NEWS
1,309,794,120
13,097,944.00
98
  NINE
15,429,960
34,605,127.00
99
  NPPG
44,263,240
59,294,028.00
100
  NUSA
29,487,200
15,979,424.00
101
  OCEAN
3,338,660
14,228,636.00
102
  ORI
18,624,400
147,756,464.00
103
  OSP
6,351,940
159,616,000.00
104
  PF
24,021,180
20,351,088.00
105
  PLANB
3,415,600
21,424,470.00
106
  PR9
6,598,000
78,795,916.00
107
  PRM
1,752,080
11,592,977.00
108
  PSH
773,080
14,533,554.00
109
  PSL
2,061,040
23,706,576.00
110
  PTG
24,477,620
236,552,351.00
111
  PTT
56,897,580
2,849,741,070.00
112
  PTTEP
16,764,140
2,282,875,810.00
113
  PTTGC
13,745,400
1,093,136,940.00
114
  QH
30,549,400
90,903,936.00
115
  RATCH
912,480
45,414,395.00
116
  ROBINS
1,510,800
103,888,065.00
117
  RS
11,157,820
180,569,286.00
118
  S
5,458,060
18,037,320.00
119
  SAT
808,900
14,552,546.00
120
  SAWAD
6,195,420
306,277,040.00
121
  SCB
4,612,620
647,005,880.00
122
  SCC
1,507,920
667,555,680.00
123
  SCCC
63,040
14,567,380.00
124
  SEAFCO
3,758,040
36,435,592.00
125
  SGP
5,091,020
45,428,908.00
126
  SIRI
35,822,000
47,477,477.00
127
  SISB
35,074,200
165,682,730.00
128
  SPALI
3,730,660
71,996,064.00
129
  SPRC
13,552,760
159,370,974.00
130
  STA
7,528,960
127,008,674.00
131
  STEC
10,799,340
258,411,324.00
132
  SUPER
101,845,200
57,371,571.00
133
  SVI
5,929,200
29,909,726.00
134
  SYNTEC
5,318,060
16,303,622.00
135
  TASCO
4,983,260
79,742,370.00
136
  TCAP
2,542,800
136,119,225.00
137
  TFFIF
4,665,520
47,440,896.00
138
  THAI
2,894,640
39,980,030.00
139
  THANI
5,311,320
42,387,692.00
140
  THG
315,720
10,009,240.00
141
  TIGER
12,159,940
48,942,765.00
142
  TISCO
4,192,400
335,822,135.00
143
  TKN
6,939,060
69,496,697.00
144
  TLGF
1,403,240
26,102,220.00
145
  TMB
95,557,020
221,500,327.00
146
  TOA
1,658,080
57,069,350.00
147
  TOP
7,618,960
567,941,285.00
148
  TPCH
1,753,260
18,386,106.00
149
  TPIPL
46,876,580
94,586,766.00
150
  TPIPP
9,047,560
55,334,931.00
151
  TREIT
1,667,420
19,408,048.00
152
  TRUE
65,421,800
385,243,252.00
153
  TTW
2,208,940
26,814,406.00
154
  TU
12,095,240
212,206,140.00
155
  TVO
666,240
18,375,820.00
156
  TWZ
149,705,220
17,803,563.00
157
  UNIQ
2,103,640
23,774,248.00
158
  UV
1,834,660
13,078,188.00
159
  VGI
7,572,880
59,642,692.00
160
  VNT
610,140
14,310,188.00
161
  WG
79,360
14,205,440.00
162
  WHA
93,344,920
397,679,903.00
163
  WHAUP
2,324,740
13,569,657.00
164
  WORK
894,920
25,787,955.00