รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  AAV
6,121,960
13,715,050.00
2
  ACE
15,159,720
64,547,377.00
3
  ADVANC
11,285,520
2,373,402,180.00
4
  ADVANC-U
11,285,520
2,373,402,180.00
5
  AEONTS
176,940
33,551,540.00
6
  AMANAH
9,145,460
30,070,768.00
7
  AMATA
28,824,760
609,058,610.00
8
  AOT
37,871,940
2,838,227,230.00
9
  AP
3,711,440
24,811,213.00
10
  APP
5,860,580
14,546,919.00
11
  AU
1,501,480
16,833,034.00
12
  AWC
35,146,120
204,802,921.00
13
  BANPU
10,030,620
116,225,868.00
14
  BBL
4,207,840
727,268,200.00
15
  BCH
16,435,140
283,413,370.00
16
  BCP
3,768,100
95,875,508.00
17
  BCPG
2,010,940
33,923,444.00
18
  BDMS
30,842,300
757,391,704.00
19
  BEAUTY
20,030,640
37,341,663.00
20
  BEC
5,697,640
34,355,561.00
21
  BEM
35,908,740
387,649,292.00
22
  BFIT
967,640
30,353,690.00
23
  BGC
1,788,920
23,897,790.00
24
  BGRIM
16,043,000
849,947,795.00
25
  BH
2,020,700
271,595,460.00
26
  BJC
6,610,640
288,774,895.00
27
  BJC-U
6,610,640
288,774,895.00
28
  BLA
822,400
17,662,292.00
29
  BLAND
8,336,420
10,878,331.00
30
  BPP
2,276,580
39,786,770.00
31
  BTS
54,404,120
754,427,110.00
32
  BTSGIF
1,011,160
10,478,612.00
33
  BWG
19,060,300
11,738,692.00
34
  CBG
4,533,800
385,726,410.00
35
  CENTEL
3,181,900
84,557,135.00
36
  CHAYO
7,292,260
38,590,039.00
37
  CHG
53,113,760
140,565,583.00
38
  CK
6,060,780
117,400,082.00
39
  CKP
29,401,340
150,716,735.00
40
  COM7
3,441,720
93,976,695.00
41
  CPALL
19,933,640
1,499,105,855.00
42
  CPF
35,432,440
948,302,210.00
43
  CPN
7,091,460
431,827,595.00
44
  CPNREIT
2,670,120
87,663,260.00
45
  CSS
16,207,400
22,686,014.00
46
  DELTA
541,240
25,710,155.00
47
  DIF
13,317,000
223,523,344.00
48
  DOHOME
10,953,280
112,724,397.00
49
  DTAC
13,099,320
696,344,045.00
50
  EA
8,426,680
360,151,295.00
51
  EGATIF
1,522,600
18,998,442.00
52
  EGCO
1,042,180
358,499,520.00
53
  EPG
4,005,680
29,182,756.00
54
  ERW
5,225,600
32,688,238.00
55
  ESSO
8,051,600
57,520,812.00
56
  FTREIT
1,875,120
29,110,458.00
57
  GFPT
3,663,300
44,813,830.00
58
  GLOBAL
5,047,380
83,351,960.00
59
  GPSC
7,637,040
635,216,815.00
60
  GULF
7,581,520
1,274,664,270.00
61
  GUNKUL
12,257,400
36,763,333.00
62
  HANA
2,813,020
87,636,715.00
63
  HANA-U
2,813,020
87,636,715.00
64
  HMPRO
17,011,060
276,651,896.00
65
  ICHI
2,013,280
10,941,283.00
66
  ILM
776,820
12,651,546.00
67
  IMPACT
616,180
15,490,908.00
68
  INTUCH
26,017,340
1,506,593,605.00
69
  IRPC
71,831,620
245,270,229.00
70
  IVL
27,874,200
925,567,020.00
71
  JAS
84,261,320
448,028,297.00
72
  JASIF
11,024,180
109,050,404.00
73
  JKN
3,488,900
16,798,811.00
74
  JMART
1,976,920
18,268,109.00
75
  JMT
4,407,040
94,481,770.00
76
  KBANK
11,536,220
1,724,729,270.00
77
  KCE
15,437,640
294,367,444.00
78
  KKP
2,291,840
154,165,050.00
79
  KTB
22,597,360
365,596,778.00
80
  KTC
2,299,240
93,862,900.00
81
  LH
20,781,120
203,643,881.00
82
  LPN
2,197,240
10,058,470.00
83
  M
623,520
43,560,190.00
84
  MAJOR
1,421,180
34,333,392.00
85
  MAKRO
471,280
15,146,565.00
86
  MBK
767,420
17,092,360.00
87
  MEGA
981,440
28,991,670.00
88
  META
9,264,120
12,393,043.00
89
  MINT
5,296,480
200,420,740.00
90
  MORE
59,728,760
25,286,688.00
91
  MTC
3,811,300
228,650,850.00
92
  NER
4,355,360
11,170,519.00
93
  NEX
11,535,500
36,706,669.00
94
  ORI
2,246,520
15,651,251.00
95
  OSP
13,061,160
526,774,400.00
96
  PLANB
16,965,780
131,711,746.00
97
  PORT
11,546,360
22,955,082.00
98
  PRM
4,248,960
31,070,801.00
99
  PSH
1,316,800
20,175,694.00
100
  PSL
1,760,380
12,990,048.00
101
  PSTC
36,695,640
26,150,965.00
102
  PTG
10,454,060
196,405,662.00
103
  PTT
46,038,020
1,956,727,080.00
104
  PTTEP
8,983,200
1,060,018,310.00
105
  PTTGC
14,487,460
770,422,600.00
106
  QH
18,430,680
48,807,923.00
107
  RATCH
5,987,280
418,495,935.00
108
  RBF
18,733,420
83,114,768.00
109
  ROBINS
1,403,080
91,251,595.00
110
  ROJNA
4,324,960
23,944,044.00
111
  RS
3,606,820
47,425,846.00
112
  S
3,900,440
11,097,710.00
113
  SABINA
743,060
19,450,835.00
114
  SAWAD
5,347,020
334,275,625.00
115
  SCB
7,095,320
844,474,840.00
116
  SCC
2,995,600
1,119,409,860.00
117
  SCCC
51,560
10,474,880.00
118
  SCI
13,401,580
23,302,351.00
119
  SEAFCO
1,889,820
11,039,625.00
120
  SEG
1,326,520
48,418,735.00
121
  SGP
1,343,300
11,127,552.00
122
  SHR
6,321,940
25,422,158.00
123
  SIRI
16,436,100
18,094,447.00
124
  SISB
2,370,240
21,743,707.00
125
  SMT
9,644,520
13,122,394.00
126
  SPALI
3,989,080
68,648,256.00
127
  SPCG
944,620
18,502,106.00
128
  SPRC
13,126,720
126,767,719.00
129
  STA
4,504,660
43,862,312.00
130
  STC
31,479,060
27,681,045.00
131
  STEC
11,354,580
163,792,678.00
132
  STPI
4,928,040
32,768,325.00
133
  SUN
8,174,300
14,651,354.00
134
  SUPER
49,386,980
27,340,694.00
135
  TACC
2,516,460
12,033,058.00
136
  TASCO
3,997,480
89,251,124.00
137
  TCAP
4,875,120
274,376,860.00
138
  TFFIF
7,705,360
93,631,024.00
139
  TFG
7,542,200
33,092,763.00
140
  THAI
3,658,440
25,414,248.00
141
  THANI
4,512,580
25,331,712.00
142
  THG
1,126,460
30,356,270.00
143
  TISCO
3,479,660
334,791,370.00
144
  TKN
7,271,020
79,526,800.00
145
  TLGF
784,940
18,292,318.00
146
  TMB
447,828,520
692,567,572.00
147
  TOA
1,321,640
57,286,455.00
148
  TOP
5,512,200
375,068,995.00
149
  TPIPP
5,109,260
24,576,193.00
150
  TQM
1,270,020
70,441,000.00
151
  TRUE
124,191,560
546,743,553.00
152
  TSE
12,157,100
34,273,729.00
153
  TTW
3,079,960
41,688,484.00
154
  TU
11,036,020
146,276,196.00
155
  TVO
1,033,880
26,870,165.00
156
  U
5,414,140
10,279,480.00
157
  UV
3,777,600
23,754,757.00
158
  VGI
17,769,080
172,931,936.00
159
  VIBHA
7,761,720
14,527,976.00
160
  VNT
443,820
10,601,874.00
161
  WHA
83,491,140
344,373,848.00
162
  WHART
1,244,700
21,005,728.00
163
  WHAUP
5,428,460
30,964,315.00
164
  WORK
1,433,320
20,044,990.00
165
  ZEN
1,036,000
14,660,666.00