รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  AAV
114,412,760
224,582,262.00
2
  ACE
17,362,380
66,998,160.00
3
  ADVANC
8,011,740
1,494,230,280.00
4
  ADVANC-U
8,011,740
1,494,230,280.00
5
  AEONTS
922,680
100,994,350.00
6
  AJ
1,643,520
21,180,662.00
7
  ALL
55,561,660
207,656,690.00
8
  ALT
18,813,480
73,293,180.00
9
  AMANAH
11,153,020
30,062,236.00
10
  AMATA
13,462,520
206,921,980.00
11
  ANAN
7,609,360
12,305,761.00
12
  AOT
26,047,780
1,549,527,105.00
13
  AP
14,225,880
80,005,663.00
14
  ASAP
6,943,880
13,108,388.00
15
  ASIAN
33,529,160
252,993,131.00
16
  ASK
986,580
16,994,526.00
17
  AU
10,582,180
103,408,218.00
18
  AUCT
4,709,480
37,012,515.00
19
  AWC
79,972,380
306,498,101.00
20
  BA
4,154,700
26,023,657.00
21
  BAFS
538,500
12,398,792.00
22
  BAM
48,931,360
1,194,944,216.00
23
  BANPU
47,440,520
286,734,770.00
24
  BBL
9,013,300
972,723,070.00
25
  BCH
6,219,760
92,274,610.00
26
  BCP
2,307,000
47,888,894.00
27
  BCPG
2,154,040
33,548,182.00
28
  BDMS
25,763,620
573,603,936.00
29
  BEAUTY
20,455,660
31,420,604.00
30
  BEC
46,362,980
237,082,883.00
31
  BEM
32,123,280
304,669,858.00
32
  BFIT
1,083,180
29,274,890.00
33
  BGRIM
8,103,100
431,548,895.00
34
  BH
1,876,720
215,867,630.00
35
  BIG
28,081,900
16,263,783.00
36
  BJC
4,479,800
176,473,970.00
37
  BJC-U
4,479,800
176,473,970.00
38
  BLA
985,920
15,201,176.00
39
  BLAND
14,064,980
14,540,466.00
40
  BPP
6,257,260
105,808,322.00
41
  BR
6,420,600
12,775,719.00
42
  BTS
27,612,160
310,538,230.00
43
  BTSGIF
3,141,780
22,674,228.00
44
  BWG
21,672,580
10,935,321.00
45
  CBG
7,924,980
808,243,045.00
46
  CENTEL
4,339,360
98,489,376.00
47
  CFRESH
4,019,480
10,133,871.00
48
  CHAYO
13,222,540
80,097,306.00
49
  CHG
20,249,540
49,282,278.00
50
  CK
10,331,940
206,324,462.00
51
  CKP
12,292,420
50,772,523.00
52
  COM7
10,451,000
298,402,395.00
53
  CPALL
27,444,780
1,843,186,000.00
54
  CPF
32,139,500
1,010,854,850.00
55
  CPN
6,305,360
308,680,340.00
56
  CPNREIT
1,068,500
28,201,130.00
57
  CRANE
20,723,080
61,736,893.00
58
  CRC
12,070,420
387,878,860.00
59
  CSS
27,371,260
38,374,361.00
60
  CWT
11,167,060
24,012,078.00
61
  DCC
14,984,760
31,280,542.00
62
  DELTA
2,382,200
128,132,615.00
63
  DIF
12,782,520
191,795,948.00
64
  DOD
12,914,440
102,651,882.00
65
  DOHOME
26,180,260
275,201,305.00
66
  DTAC
6,403,800
251,353,950.00
67
  EA
4,759,800
186,406,805.00
68
  ECF
13,509,660
21,278,535.00
69
  EGCO
1,314,840
327,233,800.00
70
  EPG
9,669,400
45,888,222.00
71
  ERW
23,495,120
88,078,444.00
72
  ESSO
39,906,380
282,067,789.00
73
  FTREIT
1,106,440
16,620,614.00
74
  GFPT
3,325,100
43,155,350.00
75
  GGC
1,708,580
15,378,381.00
76
  GL
12,450,760
48,229,938.00
77
  GLOBAL
8,255,140
135,792,402.00
78
  GOLD
2,073,900
17,533,542.00
79
  GOLD-U
2,073,900
17,533,542.00
80
  GPSC
11,609,800
859,620,775.00
81
  GULF
38,112,740
1,417,987,900.00
82
  GUNKUL
20,468,980
53,645,068.00
83
  HANA
4,148,820
113,206,755.00
84
  HANA-U
4,148,820
113,206,755.00
85
  HMPRO
26,785,420
406,752,294.00
86
  HUMAN
8,396,660
71,870,958.00
87
  ICHI
10,744,700
87,443,255.00
88
  ILM
2,752,620
37,384,416.00
89
  IMPACT
615,740
10,600,148.00
90
  INET
19,009,840
52,556,375.00
91
  INSET
54,179,500
169,408,646.00
92
  INTUCH
15,031,900
849,469,130.00
93
  IP
12,128,280
131,953,728.00
94
  IRPC
56,036,040
147,288,096.00
95
  ITD
13,080,440
15,082,293.00
96
  ITEL
8,625,860
27,751,214.00
97
  IVL
23,174,220
623,455,835.00
98
  JAS
38,775,040
139,282,074.00
99
  JASIF
7,649,540
71,486,309.00
100
  JKN
4,896,220
26,960,665.00
101
  JMART
27,368,320
298,273,174.00
102
  JMT
16,083,180
365,482,070.00
103
  KAMART
4,431,720
13,285,039.00
104
  KBANK
17,991,000
1,659,430,015.00
105
  KCE
58,502,040
1,289,587,024.00
106
  KKP
4,094,580
167,897,260.00
107
  KTB
29,682,440
303,644,509.00
108
  KTC
16,758,820
500,677,195.00
109
  LH
29,992,940
228,455,887.00
110
  LPN
6,844,080
30,600,857.00
111
  M
443,400
25,820,950.00
112
  MACO
33,137,560
22,371,650.00
113
  MAJOR
3,247,220
48,380,596.00
114
  MAKRO
5,591,540
224,908,295.00
115
  MBK
1,185,680
16,266,770.00
116
  MC
2,040,760
19,188,683.00
117
  MCS
1,483,420
17,706,390.00
118
  MEGA
1,219,380
44,761,115.00
119
  MINT
51,471,180
1,042,962,184.00
120
  MORE
32,332,120
11,396,843.00
121
  MTC
10,896,660
565,454,605.00
122
  NER
53,486,900
140,241,520.00
123
  NETBAY
433,240
14,631,745.00
124
  NEX
3,996,700
15,123,144.00
125
  NUSA
29,667,480
10,638,797.00
126
  ORI
14,662,200
79,144,912.00
127
  OSP
15,542,300
592,640,600.00
128
  PF
48,713,180
20,282,796.00
129
  PLANB
24,142,300
145,579,911.00
130
  PORT
11,618,700
25,333,813.00
131
  PRINC
14,203,260
48,771,433.00
132
  PRM
11,404,020
88,112,638.00
133
  PSH
2,040,360
23,602,480.00
134
  PSL
20,868,820
114,150,096.00
135
  PSTC
10,658,380
19,613,154.00
136
  PTG
18,173,840
296,273,454.00
137
  PTL
4,898,600
80,336,148.00
138
  PTT
43,689,680
1,637,474,275.00
139
  PTTEP
12,566,620
1,155,961,345.00
140
  PTTGC
15,497,060
708,001,140.00
141
  QH
29,566,900
65,143,040.00
142
  RATCH
3,751,520
234,928,160.00
143
  RBF
37,468,280
304,847,983.00
144
  RS
25,232,560
409,764,730.00
145
  SABINA
686,060
12,783,254.00
146
  SAMART
3,989,560
22,538,133.00
147
  SAMTEL
2,238,680
13,812,052.00
148
  SAWAD
10,693,180
553,252,830.00
149
  SCB
12,858,460
934,539,105.00
150
  SCC
2,847,940
1,040,741,580.00
151
  SCCC
163,980
21,377,430.00
152
  SEAFCO
10,083,720
56,330,227.00
153
  SFLEX
3,371,080
41,983,740.00
154
  SGP
2,299,500
19,905,803.00
155
  SIMAT
3,395,420
11,244,303.00
156
  SINGER
3,866,660
48,955,430.00
157
  SINGER-U
3,866,660
48,955,430.00
158
  SIRI
78,605,820
60,067,609.00
159
  SISB
2,610,660
24,791,479.00
160
  SKY
2,668,560
40,299,192.00
161
  SMT
8,783,160
11,468,666.00
162
  SPA
1,799,900
12,402,666.00
163
  SPALI
3,833,560
63,399,380.00
164
  SPCG
971,260
15,820,880.00
165
  SPRC
31,114,260
209,282,566.00
166
  SPVI
7,389,680
19,081,544.00
167
  STA
38,439,920
1,072,082,435.00
168
  STARK
20,127,240
41,729,023.00
169
  STEC
11,091,000
168,199,430.00
170
  STPI
3,522,960
15,543,534.00
171
  SUPER
838,134,900
796,750,028.00
172
  TACC
4,478,640
21,143,093.00
173
  TASCO
26,832,340
657,839,954.00
174
  TCAP
5,073,400
181,899,000.00
175
  TCMC
8,722,280
10,348,565.00
176
  TFFIF
4,770,380
51,756,832.00
177
  TFG
22,812,680
113,515,485.00
178
  THAI
3,591,680
13,689,114.00
179
  THANI
13,700,180
48,969,318.00
180
  THCOM
29,327,940
139,688,384.00
181
  THG
578,440
11,508,744.00
182
  THRE
41,692,020
36,445,670.00
183
  THRE-U
41,692,020
36,445,670.00
184
  THREL
4,814,260
12,436,482.00
185
  TIPCO
2,519,460
17,526,812.00
186
  TISCO
4,449,140
311,979,875.00
187
  TKN
23,602,320
241,752,128.00
188
  TLGF
653,280
12,239,368.00
189
  TMB
257,545,460
271,079,115.00
190
  TOA
2,230,580
82,532,320.00
191
  TOP
15,176,500
663,677,905.00
192
  TPIPP
5,919,840
23,473,655.00
193
  TQM
3,056,380
393,975,140.00
194
  TRITN
45,714,080
11,971,496.00
195
  TRUBB
7,114,560
13,125,991.00
196
  TRUE
82,507,600
283,943,457.00
197
  TSE
13,651,260
40,335,162.00
198
  TTA
6,029,920
19,164,353.00
199
  TTCL
4,143,020
12,356,974.00
200
  TTW
14,553,880
193,634,676.00
201
  TU
24,248,940
310,021,670.00
202
  TVO
1,489,920
39,224,875.00
203
  U
33,650,960
48,649,855.00
204
  UREKA
11,749,100
11,731,593.00
205
  UTP
2,558,780
28,114,045.00
206
  VCOM
32,443,220
115,540,643.00
207
  VGI
19,730,440
148,094,037.00
208
  VNT
680,460
14,851,424.00
209
  WHA
113,086,240
371,512,174.00
210
  WHAUP
4,948,100
22,169,100.00
211
  WORK
4,996,980
55,393,956.00
212
  XO
5,627,580
40,171,184.00
213
  YGG
26,634,740
236,662,848.00