รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  7UP
68,765,380
34,094,772.00
2
  AAV
11,108,620
35,712,576.00
3
  ACAP
5,808,300
13,441,668.00
4
  ADVANC
6,983,440
1,575,309,100.00
5
  ADVANC-U
6,983,440
1,575,309,100.00
6
  AEONTS
220,320
47,903,280.00
7
  AIMIRT
1,187,780
15,769,380.00
8
  AMA
1,526,100
11,628,768.00
9
  AMANAH
6,820,120
16,065,613.00
10
  AMATA
12,439,080
311,494,263.00
11
  ANAN
6,070,340
20,266,421.00
12
  AOT
23,106,620
1,635,464,380.00
13
  AP
8,053,940
59,676,963.00
14
  AQUA
26,057,840
14,440,335.00
15
  AU
3,143,100
45,095,244.00
16
  AUCT
2,298,320
17,397,101.00
17
  BANPU
26,521,020
313,360,494.00
18
  BAY
355,300
12,412,045.00
19
  BBL
5,149,720
879,818,310.00
20
  BCH
22,083,100
350,022,260.00
21
  BCP
4,630,620
123,305,805.00
22
  BCPG
5,045,840
92,921,452.00
23
  BDMS
39,415,300
917,407,340.00
24
  BEAUTY
50,557,660
150,759,685.00
25
  BEC
10,356,440
87,990,734.00
26
  BEM
88,021,140
972,788,648.00
27
  BGC
4,200,100
57,217,326.00
28
  BGRIM
10,305,940
379,339,055.00
29
  BH
1,746,360
247,078,350.00
30
  BJC
8,828,240
480,192,445.00
31
  BJC-U
8,828,240
480,192,445.00
32
  BLA
951,800
19,439,876.00
33
  BLAND
9,822,460
14,672,775.00
34
  BPP
3,942,120
77,486,512.00
35
  BTS
74,742,420
967,421,308.00
36
  BTSGIF
3,103,080
34,627,048.00
37
  CBG
2,887,200
219,073,760.00
38
  CENTEL
4,758,560
152,594,295.00
39
  CHAYO
2,176,640
10,554,420.00
40
  CHG
47,200,220
114,104,496.00
41
  CK
19,905,720
467,418,128.00
42
  CKP
20,710,500
128,422,672.00
43
  COM7
4,021,260
104,957,060.00
44
  CPALL
23,980,400
2,045,531,205.00
45
  CPF
27,905,340
818,471,610.00
46
  CPN
8,861,480
593,535,120.00
47
  CPNREIT
1,514,140
52,148,490.00
48
  CPTGF
1,789,360
23,661,252.00
49
  DDD
1,026,900
27,127,895.00
50
  DELTA
676,600
34,721,215.00
51
  DIF
10,778,120
191,052,870.00
52
  DIMET
12,616,020
10,804,246.00
53
  DOD
1,906,440
22,481,520.00
54
  DOHOME
81,988,000
845,390,193.00
55
  DTAC
8,055,700
492,107,580.00
56
  EA
14,929,840
722,423,295.00
57
  EASTW
1,795,760
22,400,660.00
58
  ECF
4,341,960
10,274,010.00
59
  EGATIF
2,874,580
38,994,558.00
60
  EGCO
899,540
293,352,260.00
61
  EPCO
8,682,440
35,178,736.00
62
  EPG
7,325,100
49,392,519.00
63
  ERW
13,281,500
78,691,798.00
64
  ESSO
16,405,060
138,548,809.00
65
  FANCY
15,740,700
10,992,995.00
66
  FPT
915,280
17,371,666.00
67
  GFPT
3,538,220
64,748,504.00
68
  GGC
1,419,300
15,167,820.00
69
  GL
4,604,840
27,404,147.00
70
  GLOBAL
8,459,320
129,101,262.00
71
  GPSC
8,722,920
620,789,290.00
72
  GULF
13,345,920
1,765,514,110.00
73
  GUNKUL
50,456,820
155,272,758.00
74
  HANA
1,059,180
30,164,925.00
75
  HANA-U
1,059,180
30,164,925.00
76
  HMPRO
15,605,220
270,304,750.00
77
  ICHI
4,932,540
37,170,608.00
78
  III
1,553,540
10,169,178.00
79
  ILM
10,100,500
226,634,154.00
80
  INTUCH
24,777,120
1,544,138,585.00
81
  IRPC
111,879,480
436,718,092.00
82
  ITD
9,795,360
18,891,197.00
83
  IVL
24,331,440
888,010,190.00
84
  JAS
103,193,160
689,736,921.00
85
  JASIF
13,589,860
154,120,984.00
86
  JKN
6,289,960
50,635,734.00
87
  JMART
6,760,060
77,460,248.00
88
  JMT
6,292,480
118,017,834.00
89
  JWD
2,894,480
24,761,110.00
90
  KBANK
10,335,960
1,633,519,800.00
91
  KCE
10,823,160
175,372,518.00
92
  KKP
2,841,620
200,603,450.00
93
  KTB
21,235,420
369,465,802.00
94
  KTC
7,094,080
312,231,975.00
95
  LH
37,407,400
407,274,536.00
96
  LPN
3,566,020
23,153,043.00
97
  M
856,500
64,195,815.00
98
  MAJOR
5,310,980
137,931,125.00
99
  MAKRO
359,320
13,102,670.00
100
  MBK
1,105,520
25,008,820.00
101
  MCS
2,098,200
17,925,165.00
102
  MEGA
2,189,180
65,541,765.00
103
  MINT
11,547,500
445,106,210.00
104
  MITSIB
6,293,800
14,738,941.00
105
  MTC
9,000,300
480,689,590.00
106
  NER
32,936,400
86,956,551.00
107
  NETBAY
550,080
17,442,940.00
108
  NEX
4,422,160
17,179,554.00
109
  NOBLE
1,614,320
37,311,374.00
110
  ORI
12,364,820
102,103,326.00
111
  OSP
9,334,140
343,747,490.00
112
  PLANB
23,659,500
207,369,109.00
113
  PPPM
42,547,160
58,457,679.00
114
  PRM
12,233,100
105,478,467.00
115
  PSH
2,804,900
55,680,168.00
116
  PSL
7,609,620
60,223,507.00
117
  PSTC
58,515,300
44,273,800.00
118
  PTG
26,606,960
546,921,260.00
119
  PTT
43,015,500
1,839,984,465.00
120
  PTTEP
10,629,420
1,300,756,090.00
121
  PTTGC
17,657,580
942,255,865.00
122
  PYLON
1,870,780
10,587,163.00
123
  QH
34,016,260
101,531,694.00
124
  RATCH
9,448,020
655,619,755.00
125
  RJH
1,038,340
25,448,489.00
126
  ROBINS
2,787,460
175,995,635.00
127
  ROJNA
7,666,140
51,250,522.00
128
  RS
25,857,760
438,499,732.00
129
  S
10,892,720
37,552,586.00
130
  SABINA
2,394,140
74,499,445.00
131
  SAMART
1,451,560
13,329,479.00
132
  SAPPE
502,620
11,438,862.00
133
  SAWAD
5,452,200
296,732,770.00
134
  SCB
9,051,160
1,130,977,690.00
135
  SCC
2,445,240
1,004,449,960.00
136
  SCCC
56,340
13,185,400.00
137
  SEAFCO
4,502,940
33,492,117.00
138
  SF
1,806,700
10,836,770.00
139
  SGP
3,597,980
29,322,436.00
140
  SINGER
4,635,260
37,154,607.00
141
  SINGER-U
4,635,260
37,154,607.00
142
  SIRI
16,733,860
22,937,653.00
143
  SISB
4,612,200
36,927,719.00
144
  SKY
2,058,900
31,680,472.00
145
  SPALI
6,513,400
133,557,156.00
146
  SPCG
961,600
18,181,166.00
147
  SPRC
20,233,220
168,345,677.00
148
  SQ
4,865,080
12,394,075.00
149
  SSP
1,362,600
10,912,878.00
150
  STA
7,537,500
79,473,798.00
151
  STEC
75,178,800
1,462,781,776.00
152
  STPI
10,063,060
79,122,549.00
153
  SUPER
69,604,820
44,518,280.00
154
  SUPEREIF
14,110,125
162,758,458.00
155
  TAE
3,638,560
14,581,001.00
156
  TASCO
12,909,200
238,940,356.00
157
  TCAP
3,651,360
188,734,910.00
158
  TFFIF
6,896,700
89,395,786.00
159
  TFG
7,911,600
39,406,578.00
160
  THAI
1,829,160
17,030,196.00
161
  THANI
28,263,360
198,201,198.00
162
  THG
1,324,320
31,794,890.00
163
  TIPCO
2,356,760
22,960,384.00
164
  TISCO
2,476,800
247,316,010.00
165
  TKN
41,971,040
446,832,292.00
166
  TLGF
704,700
15,821,136.00
167
  TMB
84,558,780
128,748,480.00
168
  TOA
2,703,220
106,819,465.00
169
  TOP
5,265,080
343,000,530.00
170
  TPCH
2,073,420
25,183,150.00
171
  TPIPL
6,217,620
10,340,589.00
172
  TPIPP
11,835,100
68,126,126.00
173
  TQM
1,477,300
68,713,225.00
174
  TRUE
238,485,600
1,489,247,343.00
175
  TSE
3,963,980
10,332,773.00
176
  TTA
2,344,660
12,760,708.00
177
  TTCL
2,280,980
21,622,478.00
178
  TTW
6,364,660
90,251,802.00
179
  TU
8,080,420
144,729,838.00
180
  TVO
1,201,780
32,955,535.00
181
  U
59,498,040
121,146,638.00
182
  UNIQ
2,355,340
22,638,308.00
183
  UTP
898,020
10,023,994.00
184
  VGI
17,952,140
176,175,655.00
185
  VNT
489,140
11,940,346.00
186
  VPO
22,811,860
14,236,377.00
187
  WHA
87,143,080
411,211,390.00
188
  WHART
670,240
11,725,952.00
189
  WHAUP
10,703,620
70,702,919.00
190
  WORK
10,507,860
247,934,978.00