รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  AAV
28,676,040
52,533,935.00
2
  ABICO
1,667,700
11,156,799.00
3
  ACE
6,445,720
19,289,632.00
4
  ADVANC
5,413,060
934,657,250.00
5
  ADVANC-U
5,413,060
934,657,250.00
6
  AEONTS
1,061,900
118,993,780.00
7
  AH
4,779,860
56,937,804.00
8
  AI
48,202,540
90,844,731.00
9
  AIE
18,462,460
11,366,404.00
10
  AJ
2,846,400
47,963,742.00
11
  ALL
19,673,900
61,220,359.00
12
  ALT
8,353,600
26,971,482.00
13
  AMA
11,479,960
55,842,084.00
14
  AMANAH
18,512,860
49,740,405.00
15
  AMATA
4,602,900
58,972,442.00
16
  AOT
28,385,420
1,623,969,945.00
17
  AP
7,614,380
43,832,406.00
18
  APP
17,188,840
45,623,314.00
19
  AS
23,875,180
132,337,047.00
20
  ASAP
5,052,600
11,721,246.00
21
  ASIAN
16,729,340
193,458,088.00
22
  AU
3,299,420
31,115,017.00
23
  AUCT
3,369,300
49,092,778.00
24
  AWC
26,595,280
98,024,240.00
25
  BAM
25,376,140
504,921,160.00
26
  BANPU
53,412,500
318,070,475.00
27
  BBL
9,874,860
961,456,990.00
28
  BCH
6,506,900
92,941,084.00
29
  BCP
1,446,320
22,144,490.00
30
  BCPG
2,314,780
27,770,438.00
31
  BDMS
24,342,400
484,401,212.00
32
  BEAUTY
107,389,840
150,183,476.00
33
  BEC
5,043,320
24,936,024.00
34
  BEM
21,530,380
186,541,839.00
35
  BFIT
466,480
13,109,650.00
36
  BGC
3,103,640
39,347,146.00
37
  BGRIM
7,004,220
294,926,760.00
38
  BH
2,519,200
253,068,985.00
39
  BJC
3,837,700
139,522,405.00
40
  BJC-U
3,837,700
139,522,405.00
41
  BLA
2,454,980
43,845,648.00
42
  BLAND
19,391,760
19,928,986.00
43
  BOL
2,770,960
14,313,291.00
44
  BPP
2,464,340
32,842,082.00
45
  BTS
31,639,680
308,557,995.00
46
  BTSGIF
3,556,780
21,407,893.00
47
  BWG
47,751,420
23,399,887.00
48
  CBG
5,263,440
627,413,930.00
49
  CCET
50,693,460
120,669,905.00
50
  CCP
26,558,440
13,009,162.00
51
  CENTEL
3,012,700
68,317,626.00
52
  CFRESH
2,525,700
10,501,815.00
53
  CHAYO
6,478,160
49,930,577.00
54
  CHG
25,242,120
60,818,626.00
55
  CK
4,608,200
79,006,306.00
56
  CKP
13,632,980
79,556,809.00
57
  COL
1,811,760
33,727,270.00
58
  COM7
3,923,680
159,106,340.00
59
  CPALL
18,742,640
1,137,544,665.00
60
  CPF
42,838,840
1,203,868,045.00
61
  CPN
6,270,860
267,381,665.00
62
  CPNREIT
846,900
20,929,838.00
63
  CPW
30,748,740
66,474,107.00
64
  CRANE
6,749,820
12,185,106.00
65
  CRC
10,657,020
284,186,305.00
66
  CSS
28,039,800
40,400,960.00
67
  DCC
12,377,320
31,731,831.00
68
  DDD
6,059,780
106,909,012.00
69
  DELTA
4,647,900
716,711,960.00
70
  DIF
47,543,100
665,463,694.00
71
  DOD
10,453,520
101,584,751.00
72
  DOHOME
21,539,040
317,637,968.00
73
  DTAC
10,022,880
328,920,000.00
74
  EA
5,152,560
205,488,650.00
75
  ECF
18,373,880
24,479,135.00
76
  EE
15,579,320
11,166,975.00
77
  EGATIF
1,452,520
17,393,322.00
78
  EGCO
1,401,860
268,232,730.00
79
  EPG
7,133,700
35,196,088.00
80
  ERW
6,326,920
20,256,819.00
81
  ESSO
12,630,880
77,163,080.00
82
  ETC
64,734,400
132,096,215.00
83
  FSMART
7,864,280
66,113,168.00
84
  FTE
6,602,840
11,449,908.00
85
  FTREIT
705,060
10,301,726.00
86
  GFPT
3,588,320
45,146,556.00
87
  GL
14,892,160
49,996,052.00
88
  GLOBAL
9,397,160
185,993,932.00
89
  GPSC
9,603,420
567,494,845.00
90
  GULF
24,316,120
735,606,990.00
91
  GUNKUL
14,932,900
34,246,947.00
92
  HANA
7,524,840
330,982,335.00
93
  HANA-U
7,524,840
330,982,335.00
94
  HMPRO
17,846,940
255,507,736.00
95
  HTC
2,984,680
89,623,935.00
96
  HUMAN
1,347,420
11,387,624.00
97
  ICHI
16,333,860
195,003,774.00
98
  IHL
5,000,340
15,367,226.00
99
  IIG
8,256,340
194,069,386.00
100
  ILINK
2,063,520
11,303,165.00
101
  ILM
3,711,820
45,835,638.00
102
  INET
11,091,840
37,309,916.00
103
  INSET
19,427,260
66,936,812.00
104
  INTUCH
10,884,940
565,886,200.00
105
  IP
13,584,660
182,059,194.00
106
  IRPC
81,138,200
160,261,085.00
107
  ITEL
4,676,000
13,774,248.00
108
  IVL
16,763,320
358,277,372.00
109
  JAS
67,150,360
195,726,792.00
110
  JASIF
13,634,980
129,929,319.00
111
  JCK
21,287,840
35,940,024.00
112
  JKN
13,127,700
136,215,575.00
113
  JMART
7,984,200
118,218,138.00
114
  JMT
4,047,280
131,163,380.00
115
  JTS
3,915,320
11,725,600.00
116
  JWD
7,472,300
57,802,861.00
117
  KAMART
10,432,320
31,761,332.00
118
  KBANK
17,490,840
1,348,263,160.00
119
  KCE
14,242,940
441,143,930.00
120
  KKP
2,781,400
103,582,585.00
121
  KOOL
16,727,040
18,379,829.00
122
  KSL
4,897,580
10,619,305.00
123
  KTB
26,882,200
239,928,649.00
124
  KTC
7,757,580
267,152,565.00
125
  LH
24,136,740
166,217,074.00
126
  LPN
7,030,920
30,695,018.00
127
  M
851,780
40,557,130.00
128
  MAJOR
3,303,920
51,662,534.00
129
  MAKRO
2,192,920
95,697,555.00
130
  MBK
1,331,760
16,418,252.00
131
  MC
4,816,780
47,868,732.00
132
  MCS
1,975,880
25,977,456.00
133
  MEGA
1,652,580
60,214,485.00
134
  MINT
48,334,680
988,794,534.00
135
  MORE
38,602,780
30,768,102.00
136
  MTC
6,827,320
348,211,995.00
137
  NER
35,268,140
115,341,209.00
138
  NETBAY
387,080
10,400,750.00
139
  NEX
5,881,540
25,071,386.00
140
  NOBLE
14,321,900
254,407,914.00
141
  ORI
4,701,300
30,176,971.00
142
  OSP
8,414,600
300,666,505.00
143
  PIMO
13,641,420
29,737,954.00
144
  PLANB
21,071,440
121,319,611.00
145
  PM
2,742,080
21,802,816.00
146
  PORT
7,044,820
15,654,514.00
147
  PRM
19,378,560
176,455,917.00
148
  PSL
30,785,920
159,028,585.00
149
  PTG
14,283,700
262,385,728.00
150
  PTL
6,953,180
159,428,298.00
151
  PTT
48,344,880
1,585,183,625.00
152
  PTTEP
10,296,000
824,835,645.00
153
  PTTGC
14,113,140
556,984,560.00
154
  QH
11,259,540
24,759,054.00
155
  RATCH
4,100,620
205,575,040.00
156
  RBF
19,753,160
197,864,160.00
157
  RCL
7,999,260
43,371,627.00
158
  RS
4,157,200
76,830,250.00
159
  SABINA
593,980
12,655,982.00
160
  SAPPE
1,714,080
36,470,126.00
161
  SAT
2,131,020
28,072,042.00
162
  SAWAD
10,871,820
539,783,090.00
163
  SCB
10,299,920
671,555,545.00
164
  SCC
2,136,180
691,719,880.00
165
  SCCC
180,600
21,696,280.00
166
  SCM
22,570,100
48,259,269.00
167
  SCN
5,602,080
10,303,551.00
168
  SEAFCO
3,339,540
17,154,759.00
169
  SF
3,830,660
17,444,953.00
170
  SICT
8,696,300
41,169,681.00
171
  SINGER
4,111,200
56,719,290.00
172
  SINGER-U
4,111,200
56,719,290.00
173
  SIRI
69,176,820
42,891,690.00
174
  SIS
5,355,260
87,326,698.00
175
  SISB
1,952,780
16,488,025.00
176
  SMPC
1,089,520
13,565,376.00
177
  SMT
15,792,320
46,737,609.00
178
  SPA
2,343,380
15,004,331.00
179
  SPALI
2,333,020
36,679,868.00
180
  SPCG
2,641,600
50,668,268.00
181
  SPRC
15,414,140
85,621,934.00
182
  SPVI
18,100,060
56,332,150.00
183
  STA
18,414,880
502,888,870.00
184
  STARK
7,222,760
15,024,834.00
185
  STEC
8,574,940
97,719,848.00
186
  STGT
21,454,200
1,664,828,775.00
187
  STI
1,950,900
14,071,714.00
188
  SUPER
217,578,740
188,473,083.00
189
  SVI
15,008,020
59,410,034.00
190
  SVOA
14,165,200
17,525,006.00
191
  SYNEX
3,975,920
53,435,538.00
192
  TACC
7,201,420
47,893,431.00
193
  TASCO
43,846,140
691,971,782.00
194
  TC
3,104,640
12,573,784.00
195
  TCAP
4,247,020
126,021,475.00
196
  TCMC
17,137,920
20,456,528.00
197
  TFFIF
4,517,340
44,812,378.00
198
  TFG
13,607,680
59,716,505.00
199
  THANI
21,419,760
85,218,600.00
200
  THCOM
18,241,360
109,440,875.00
201
  THREL
6,893,980
16,941,994.00
202
  TIP
1,032,260
24,769,126.00
203
  TIPCO
2,000,680
11,537,089.00
204
  TISCO
3,708,000
236,912,340.00
205
  TITLE
3,677,840
10,229,667.00
206
  TKN
22,215,020
239,442,748.00
207
  TMB
192,310,860
173,672,259.00
208
  TOA
1,651,800
62,450,380.00
209
  TOP
13,533,140
445,164,000.00
210
  TPCH
1,332,760
15,189,388.00
211
  TPIPP
4,533,100
18,954,521.00
212
  TPS
16,247,060
43,537,839.00
213
  TQM
1,673,740
233,480,620.00
214
  TRITN
36,423,700
12,873,922.00
215
  TRUE
40,813,300
127,811,406.00
216
  TSE
4,099,500
11,235,507.00
217
  TSR
13,770,960
51,658,404.00
218
  TTA
11,989,820
38,309,000.00
219
  TTCL
2,749,180
10,185,414.00
220
  TTW
3,307,480
42,437,864.00
221
  TU
13,755,960
191,081,282.00
222
  TVO
5,811,220
198,620,970.00
223
  UTP
6,761,180
97,080,546.00
224
  VCOM
14,303,880
87,644,721.00
225
  VGI
29,755,720
194,714,884.00
226
  VNT
885,200
20,436,598.00
227
  W
77,458,060
17,500,773.00
228
  WHA
58,036,960
164,002,162.00
229
  WHART
742,760
10,798,168.00
230
  WHAUP
3,370,400
12,198,490.00
231
  WICE
9,812,620
51,462,964.00
232
  WIIK
6,570,480
14,504,234.00
233
  WORK
1,830,720
19,545,490.00
234
  XO
11,517,900
111,069,391.00
235
  YGG
3,607,960
45,372,820.00
236
  ZIGA
24,762,740
54,895,423.00