รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  7UP
280,055,460
686,865,422.00
2
  AAV
21,524,060
59,838,080.00
3
  ACAP
12,255,380
18,099,106.00
4
  ACE
188,579,060
751,887,237.00
5
  ADB
21,210,280
50,635,232.00
6
  ADD
849,000
26,116,965.00
7
  ADVANC
3,713,680
634,243,940.00
8
  ADVANC-U
3,713,680
634,243,940.00
9
  AEC
8,329,120
41,417,070.00
10
  AEONTS
1,036,200
199,930,170.00
11
  AGE
9,947,140
32,847,120.00
12
  AH
3,219,900
73,328,792.00
13
  AI
8,626,040
18,427,139.00
14
  AIE
28,357,660
39,659,902.00
15
  AJ
1,146,640
22,641,902.00
16
  AJA
39,210,460
14,152,820.00
17
  AKP
36,598,080
86,094,113.00
18
  AKR
28,465,560
30,017,379.00
19
  ALL
54,018,500
171,330,530.00
20
  ALT
12,160,260
35,730,560.00
21
  AMANAH
6,582,980
34,506,054.00
22
  AMATA
14,477,940
265,268,864.00
23
  AOT
19,726,720
1,197,812,720.00
24
  AP
14,156,980
117,748,913.00
25
  APCO
2,270,440
14,830,585.00
26
  APURE
45,378,160
227,977,221.00
27
  AQ
163,776,080
3,120,720.00
28
  ARIN
37,441,280
39,904,457.00
29
  AS
16,613,500
241,211,184.00
30
  ASIAN
33,684,580
661,394,930.00
31
  ASIMAR
13,145,400
39,560,066.00
32
  ASK
2,119,060
84,454,940.00
33
  ASP
15,500,360
51,842,163.00
34
  AUCT
1,548,360
15,454,567.00
35
  AWC
37,358,980
152,249,845.00
36
  B
133,514,240
92,701,608.00
37
  BA
6,851,240
79,351,028.00
38
  BAFS
732,560
18,913,340.00
39
  BAM
9,129,360
162,982,554.00
40
  BANPU
121,775,180
1,680,247,162.00
41
  BBL
8,028,700
850,424,770.00
42
  BC
11,884,220
28,547,767.00
43
  BCH
36,997,180
902,088,166.00
44
  BCP
2,577,620
62,741,374.00
45
  BCPG
19,382,220
273,518,506.00
46
  BDMS
28,328,880
656,278,218.00
47
  BEAUTY
7,625,320
11,918,513.00
48
  BEC
26,658,340
380,321,456.00
49
  BEM
27,558,140
220,912,020.00
50
  BFIT
919,900
34,518,930.00
51
  BGC
7,404,440
87,209,502.00
52
  BGRIM
8,381,100
347,855,445.00
53
  BH
1,078,100
134,098,790.00
54
  BIZ
5,278,940
53,460,833.00
55
  BJC
2,327,320
79,173,170.00
56
  BJC-U
2,327,320
79,173,170.00
57
  BKI
50,700
13,940,520.00
58
  BLA
1,583,160
41,725,665.00
59
  BM
11,678,560
44,318,962.00
60
  BPP
3,609,340
63,757,574.00
61
  BR
4,309,360
13,391,932.00
62
  BROOK
87,390,440
54,801,558.00
63
  BTS
32,178,080
291,700,490.00
64
  BTSGIF
3,878,340
17,991,706.00
65
  BWG
104,086,920
77,298,577.00
66
  CBG
5,988,360
910,658,030.00
67
  CCET
12,237,260
40,859,986.00
68
  CENTEL
1,291,020
41,946,530.00
69
  CFRESH
51,703,080
123,112,357.00
70
  CGD
28,073,900
15,842,749.00
71
  CGH
23,705,420
25,876,500.00
72
  CHAYO
15,538,020
231,613,456.00
73
  CHG
214,148,900
875,355,287.00
74
  CK
5,622,340
104,557,138.00
75
  CKP
36,369,700
210,189,067.00
76
  CMR
8,898,680
30,936,809.00
77
  COLOR
4,762,920
10,928,303.00
78
  COM7
10,677,800
730,619,245.00
79
  COTTO
108,858,200
315,262,630.00
80
  CPALL
14,157,800
851,849,700.00
81
  CPF
51,874,200
1,349,831,785.00
82
  CPN
7,644,680
389,171,035.00
83
  CPNREIT
1,288,200
26,410,368.00
84
  CPW
5,706,160
21,233,133.00
85
  CRC
6,528,560
214,679,790.00
86
  CSS
14,951,580
30,257,882.00
87
  CWT
3,726,460
14,438,089.00
88
  DCC
30,966,740
100,262,274.00
89
  DDD
3,898,580
73,594,000.00
90
  DELTA
2,867,400
1,799,146,040.00
91
  DEMCO
4,271,680
19,634,870.00
92
  DIF
9,804,940
122,234,322.00
93
  DIMET
321,760,420
183,500,839.00
94
  DITTO
1,556,820
25,170,316.00
95
  DMT
837,420
10,493,078.00
96
  DOD
5,515,000
72,954,566.00
97
  DOHOME
6,080,960
163,668,795.00
98
  DTAC
8,835,820
268,109,030.00
99
  E1VFVN3001
5,504,435
187,214,105.00
100
  EA
13,705,140
818,312,515.00
101
  EASON
31,487,360
62,448,979.00
102
  EASTW
1,046,300
10,695,410.00
103
  ECF
7,095,400
12,449,575.00
104
  ECL
19,375,960
38,633,539.00
105
  EFORL
336,725,920
43,891,345.00
106
  EGCO
1,099,080
188,877,510.00
107
  EKH
4,040,960
30,985,537.00
108
  EMC
84,644,480
23,408,302.00
109
  EPG
20,737,400
265,887,602.00
110
  ERW
5,132,220
14,428,563.00
111
  ESSO
14,410,740
113,003,094.00
112
  ETC
16,462,740
51,404,351.00
113
  FN
33,292,940
88,749,296.00
114
  FORTH
2,865,820
37,729,320.00
115
  FSMART
2,693,940
30,456,282.00
116
  FSS
5,494,900
30,028,570.00
117
  FVC
15,830,680
15,444,468.00
118
  GBX
7,745,780
10,081,655.00
119
  GCAP
4,635,820
10,937,194.00
120
  GFPT
1,384,900
15,556,054.00
121
  GJS
47,182,940
15,750,481.00
122
  GLOBAL
9,690,200
234,141,032.00
123
  GLOCON
19,901,560
24,032,766.00
124
  GPI
7,661,260
17,204,666.00
125
  GPSC
42,605,300
3,387,210,540.00
126
  GREEN
11,358,080
21,884,524.00
127
  GTB
28,086,080
30,469,454.00
128
  GULF
6,984,400
232,971,580.00
129
  GUNKUL
522,778,300
2,557,705,933.00
130
  HANA
13,362,080
995,215,265.00
131
  HANA-U
13,362,080
995,215,265.00
132
  HFT
2,673,500
22,424,444.00
133
  HMPRO
14,813,700
207,183,166.00
134
  HTECH
8,270,220
50,893,102.00
135
  ICHI
10,310,060
123,925,724.00
136
  ICN
70,378,000
332,831,749.00
137
  IIG
384,080
10,390,865.00
138
  III
17,439,580
219,874,006.00
139
  ILINK
5,140,080
37,351,094.00
140
  ILM
3,690,320
54,152,808.00
141
  IMH
2,978,000
23,325,683.00
142
  INET
65,794,900
310,964,663.00
143
  INGRS
33,225,560
36,014,241.00
144
  INOX
105,554,400
137,527,253.00
145
  INSET
115,219,300
601,617,659.00
146
  INTUCH
4,660,020
300,847,030.00
147
  IP
4,860,620
112,479,646.00
148
  IRPC
102,366,620
376,780,336.00
149
  ITD
42,028,500
99,829,064.00
150
  ITEL
47,824,600
205,688,703.00
151
  IVL
14,037,540
557,122,980.00
152
  J
7,166,860
21,737,226.00
153
  JAS
9,457,880
26,534,759.00
154
  JASIF
4,906,580
48,157,726.00
155
  JKN
5,741,720
55,944,339.00
156
  JMART
19,901,600
729,476,095.00
157
  JMT
9,762,740
446,323,365.00
158
  JTS
1,922,860
92,135,835.00
159
  JWD
9,363,840
143,466,322.00
160
  KBANK
15,022,220
1,725,587,770.00
161
  KCE
13,104,640
983,192,870.00
162
  KEX
2,922,260
113,136,290.00
163
  KGI
10,711,980
68,407,501.00
164
  KISS
3,240,360
37,774,992.00
165
  KKC
8,787,600
11,364,119.00
166
  KKP
2,885,020
156,641,555.00
167
  KSL
5,979,100
20,667,279.00
168
  KTB
18,521,000
191,216,724.00
169
  KTC
8,919,560
604,453,270.00
170
  KUMWEL
6,268,060
25,214,840.00
171
  KWM
4,555,460
25,161,307.00
172
  LANNA
8,192,700
146,328,554.00
173
  LEO
9,874,700
111,310,832.00
174
  LH
23,635,480
190,626,345.00
175
  LOXLEY
26,292,580
73,040,202.00
176
  LPN
3,187,800
15,840,214.00
177
  M
765,160
39,182,845.00
178
  MAJOR
3,830,220
80,923,300.00
179
  MAKRO
727,020
26,397,665.00
180
  MBK
2,862,320
37,890,500.00
181
  MC
1,478,900
13,608,681.00
182
  MCS
4,102,160
59,438,508.00
183
  MDX
4,464,780
25,341,186.00
184
  MEGA
3,107,020
118,423,650.00
185
  MENA
53,285,780
106,346,513.00
186
  MFEC
1,837,380
11,851,033.00
187
  MICRO
6,465,460
57,855,934.00
188
  MILL
8,934,920
10,703,534.00
189
  MINT
10,093,440
297,266,305.00
190
  MONO
10,351,840
19,415,023.00
191
  MORE
36,159,540
45,040,987.00
192
  MTC
14,371,660
897,593,415.00
193
  MVP
1,924,120
10,923,981.00
194
  NCAP
4,776,760
52,123,530.00
195
  NCL
24,213,660
85,897,756.00
196
  NDR
20,323,700
67,786,054.00
197
  NER
88,234,800
698,678,977.00
198
  NEX
13,642,780
97,081,432.00
199
  NOBLE
2,922,200
20,960,549.00
200
  NRF
10,104,300
103,405,768.00
201
  NSL
3,302,580
50,525,500.00
202
  NWR
26,957,120
28,643,811.00
203
  NYT
19,698,360
93,317,830.00
204
  OCEAN
21,889,760
37,380,545.00
205
  OR
18,681,380
540,176,895.00
206
  ORI
12,378,440
107,797,307.00
207
  OSP
6,608,000
252,603,685.00
208
  OTO
13,266,640
87,154,815.00
209
  PHOL
7,063,320
30,587,377.00
210
  PIMO
29,111,260
110,056,534.00
211
  PJW
4,938,500
22,682,435.00
212
  PL
5,475,960
15,135,758.00
213
  PLANB
7,114,460
40,962,420.00
214
  PM
6,540,960
94,334,964.00
215
  PR9
1,194,740
13,047,520.00
216
  PRAPAT
7,121,200
12,466,738.00
217
  PRINC
12,073,220
59,544,948.00
218
  PRM
4,275,760
28,834,089.00
219
  PROS
4,485,460
13,447,841.00
220
  PSH
786,380
10,261,664.00
221
  PSL
27,183,760
520,284,572.00
222
  PSTC
15,392,740
37,550,747.00
223
  PTG
15,301,760
265,999,012.00
224
  PTL
1,299,840
34,001,465.00
225
  PTT
52,232,640
1,946,905,655.00
226
  PTTEP
6,896,660
767,631,090.00
227
  PTTGC
36,545,460
2,092,181,225.00
228
  QH
13,163,840
29,320,974.00
229
  RATCH
4,426,380
197,262,605.00
230
  RBF
16,169,040
354,607,916.00
231
  RCL
18,681,960
1,030,874,365.00
232
  RJH
631,840
20,327,990.00
233
  RML
10,552,680
10,271,172.00
234
  ROJNA
6,755,700
47,452,424.00
235
  RPC
13,885,660
13,004,652.00
236
  RPH
4,291,380
25,552,806.00
237
  RS
7,484,440
155,564,110.00
238
  RWI
28,597,300
55,940,520.00
239
  SA
2,170,520
14,936,173.00
240
  SAAM
7,161,420
51,772,772.00
241
  SABUY
3,534,140
33,832,235.00
242
  SAK
6,335,440
59,384,185.00
243
  SAM
10,839,340
13,654,901.00
244
  SAMART
9,959,660
85,413,199.00
245
  SANKO
6,757,520
10,597,301.00
246
  SAPPE
4,107,500
114,041,035.00
247
  SAT
2,012,980
45,214,338.00
248
  SAWAD
7,721,220
544,603,325.00
249
  SCB
9,171,460
859,159,720.00
250
  SCC
1,480,600
629,356,480.00
251
  SCCC
89,200
14,725,360.00
252
  SCGP
7,937,460
503,001,790.00
253
  SCI
32,649,440
78,017,230.00
254
  SCM
1,599,420
10,169,621.00
255
  SE
9,354,900
11,343,361.00
256
  SECURE
929,060
25,444,660.00
257
  SELIC
10,741,800
41,066,412.00
258
  SF
9,926,880
114,811,526.00
259
  SFLEX
5,224,480
28,992,069.00
260
  SGF
15,008,780
16,975,850.00
261
  SGP
1,443,660
15,738,432.00
262
  SHR
12,256,000
40,212,123.00
263
  SIAM
13,503,240
29,047,916.00
264
  SICT
5,220,540
28,317,700.00
265
  SIMAT
5,181,120
29,517,662.00
266
  SINGER
6,529,440
283,626,755.00
267
  SINGER-U
6,529,440
283,626,755.00
268
  SIRI
225,007,420
271,688,252.00
269
  SIS
4,467,600
172,036,150.00
270
  SITHAI
228,377,020
372,869,983.00
271
  SKE
30,320,280
33,456,665.00
272
  SMD
16,094,400
203,463,946.00
273
  SMT
33,205,140
235,293,736.00
274
  SO
968,960
11,425,380.00
275
  SOLAR
33,826,460
56,421,748.00
276
  SONIC
53,620,340
266,312,392.00
277
  SPACK
8,415,840
29,780,336.00
278
  SPALI
5,785,460
122,205,350.00
279
  SPCG
1,971,860
34,258,670.00
280
  SPF
10,816,180
191,291,064.00
281
  SPRC
21,959,580
198,018,249.00
282
  SPVI
4,466,100
29,694,433.00
283
  SQ
4,509,160
11,527,847.00
284
  SR
16,811,260
25,040,531.00
285
  SRICHA
2,890,080
63,937,932.00
286
  SSP
7,648,340
105,364,360.00
287
  STA
18,428,240
698,106,805.00
288
  STARK
128,518,880
532,483,884.00
289
  STEC
6,685,320
88,326,740.00
290
  STGT
28,136,440
1,072,520,650.00
291
  STPI
5,404,860
24,732,283.00
292
  SUN
10,022,160
70,641,919.00
293
  SUPER
108,482,160
99,838,693.00
294
  SVI
2,704,520
13,158,199.00
295
  SVOA
24,536,120
55,474,258.00
296
  SYNEX
2,325,780
61,997,280.00
297
  SYNTEC
6,565,660
13,218,983.00
298
  TAKUNI
7,932,540
10,039,771.00
299
  TASCO
7,180,840
139,605,762.00
300
  TCAP
2,268,400
75,893,565.00
301
  TEAM
32,695,080
111,698,499.00
302
  TFFIF
4,232,380
33,472,312.00
303
  TFG
2,652,680
12,336,815.00
304
  THANI
27,142,980
135,912,689.00
305
  THCOM
7,844,420
89,449,424.00
306
  THG
10,761,760
349,302,235.00
307
  THRE
37,683,540
54,303,733.00
308
  THRE-U
37,683,540
54,303,733.00
309
  TIDLOR
25,956,940
1,047,979,585.00
310
  TIP
1,622,940
50,003,535.00
311
  TIPCO
1,133,680
10,368,157.00
312
  TISCO
7,484,700
691,325,900.00
313
  TKN
3,525,100
25,863,210.00
314
  TKS
3,614,620
35,792,011.00
315
  TM
11,016,600
46,525,902.00
316
  TMI
48,359,520
62,012,615.00
317
  TNDT
5,733,960
15,950,989.00
318
  TNPC
22,447,900
68,464,770.00
319
  TOA
3,209,000
107,531,350.00
320
  TOP
16,464,440
824,988,135.00
321
  TPIPL
9,491,580
16,651,948.00
322
  TPIPP
3,315,220
14,391,249.00
323
  TPLAS
54,738,300
276,899,043.00
324
  TQM
493,020
56,906,290.00
325
  TRUBB
8,640,640
24,287,492.00
326
  TRUE
33,659,620
102,488,486.00
327
  TSE
45,367,500
153,409,856.00
328
  TSR
2,977,280
12,303,436.00
329
  TSTH
142,646,800
248,659,117.00
330
  TTA
24,290,340
358,331,708.00
331
  TTB
337,078,100
342,485,376.00
332
  TTW
3,149,240
36,817,190.00
333
  TU
29,375,020
663,775,276.00
334
  TVD
16,684,240
18,976,350.00
335
  TVO
1,454,560
47,150,375.00
336
  TWPC
8,591,600
51,203,323.00
337
  U
17,673,940
16,188,927.00
338
  UEC
35,815,760
97,087,750.00
339
  UKEM
188,385,620
649,461,471.00
340
  UNIQ
2,094,580
14,601,271.00
341
  UPA
798,827,040
339,854,302.00
342
  UTP
701,580
14,176,460.00
343
  UV
7,092,520
28,131,354.00
344
  VGI
10,657,180
60,855,226.00
345
  VIBHA
40,831,780
99,419,300.00
346
  VIH
2,217,520
29,760,132.00
347
  VL
5,804,000
12,822,631.00
348
  VNG
4,019,360
31,103,887.00
349
  VNT
487,480
18,271,140.00
350
  W
4,640,880
15,596,577.00
351
  WHA
51,004,440
161,115,773.00
352
  WHAUP
3,932,620
17,022,124.00
353
  WICE
15,577,380
157,930,210.00
354
  WIIK
4,517,240
11,340,099.00
355
  WIN
18,769,600
15,438,698.00
356
  WINMED
17,012,280
116,346,608.00
357
  WINNER
11,877,960
39,843,684.00
358
  WORK
2,317,980
48,047,446.00
359
  XO
7,368,780
159,261,880.00
360
  XPG
17,909,460
143,905,313.00
361
  YGG
771,520
16,176,400.00
362
  ZIGA
8,502,540
43,482,234.00