รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  AAV
19,485,560
36,925,643.00
2
  ACE
256,433,400
820,536,245.00
3
  ADVANC
5,141,080
1,124,335,620.00
4
  ADVANC-U
5,141,080
1,124,335,620.00
5
  AEONTS
330,600
56,196,990.00
6
  ALL
3,279,560
12,651,292.00
7
  AMANAH
12,462,160
43,130,554.00
8
  AMATA
17,840,740
306,285,448.00
9
  ANAN
5,035,620
11,358,040.00
10
  AOT
50,626,380
3,556,731,855.00
11
  AP
10,189,860
72,842,482.00
12
  AU
2,795,960
31,250,770.00
13
  AWC
62,941,740
365,211,022.00
14
  BAM
185,862,800
4,771,202,785.00
15
  BANPU
35,277,120
379,399,090.00
16
  BAY
445,260
13,154,550.00
17
  BBL
13,419,020
1,990,376,310.00
18
  BCH
9,804,720
155,764,458.00
19
  BCP
4,658,720
120,373,739.00
20
  BCPG
2,038,100
34,079,454.00
21
  BDMS
67,696,100
1,713,563,213.00
22
  BEAUTY
202,692,300
510,408,784.00
23
  BEC
9,123,740
49,607,654.00
24
  BEM
38,471,100
429,250,756.00
25
  BFIT
1,723,920
56,549,305.00
26
  BGRIM
21,957,440
1,438,773,680.00
27
  BH
1,259,160
180,654,130.00
28
  BIG
48,336,140
35,774,793.00
29
  BJC
5,540,420
230,358,150.00
30
  BJC-U
5,540,420
230,358,150.00
31
  BLA
727,180
14,325,920.00
32
  BLAND
10,733,300
13,802,880.00
33
  BPP
4,702,540
77,408,124.00
34
  BTS
26,897,800
361,543,782.00
35
  CBG
6,021,320
539,908,450.00
36
  CENTEL
6,940,580
151,624,042.00
37
  CHAYO
9,856,520
56,284,562.00
38
  CHG
56,288,720
152,838,113.00
39
  CIMBT
17,857,060
11,452,462.00
40
  CK
18,528,840
354,765,554.00
41
  CKP
11,744,580
50,004,674.00
42
  COM7
5,788,380
155,444,270.00
43
  CPALL
21,740,160
1,602,801,075.00
44
  CPF
37,940,340
1,153,624,875.00
45
  CPN
6,055,740
369,676,610.00
46
  CPNREIT
1,890,180
66,469,835.00
47
  DELTA
1,121,240
60,785,455.00
48
  DIF
7,779,640
132,559,366.00
49
  DOHOME
10,539,800
87,264,870.00
50
  DTAC
6,304,000
295,563,645.00
51
  EA
14,349,880
612,540,360.00
52
  EASTW
1,980,780
23,535,614.00
53
  EGATIF
1,105,980
14,046,906.00
54
  EGCO
1,091,820
365,528,820.00
55
  EPG
4,452,740
26,492,333.00
56
  ERW
34,157,100
158,348,813.00
57
  ESSO
34,001,320
230,204,977.00
58
  FTREIT
1,431,020
22,334,174.00
59
  GFPT
3,741,880
46,094,344.00
60
  GGC
5,636,280
67,925,474.00
61
  GL
2,410,100
10,529,140.00
62
  GLOBAL
6,984,740
104,400,568.00
63
  GPSC
32,495,580
3,094,632,870.00
64
  GULF
9,568,100
1,900,702,220.00
65
  GUNKUL
32,438,320
87,110,936.00
66
  HANA
2,959,520
106,134,275.00
67
  HANA-U
2,959,520
106,134,275.00
68
  HMPRO
21,490,640
332,831,258.00
69
  IMPACT
1,286,840
31,548,322.00
70
  INTUCH
9,398,300
562,165,290.00
71
  IRPC
161,879,640
490,870,503.00
72
  ITD
18,949,160
28,872,403.00
73
  IVL
30,863,700
884,584,740.00
74
  JAS
23,599,920
118,457,673.00
75
  JASIF
6,803,660
66,696,605.00
76
  JKN
2,885,220
14,048,357.00
77
  JMART
2,626,840
23,808,138.00
78
  JMT
4,356,300
95,863,876.00
79
  KBANK
15,917,080
2,228,374,010.00
80
  KCE
36,185,580
813,660,808.00
81
  KKP
2,756,320
188,648,140.00
82
  KSL
5,117,140
12,203,987.00
83
  KTB
32,665,780
535,705,756.00
84
  KTC
5,484,500
191,095,015.00
85
  LH
41,771,300
409,467,996.00
86
  LHFG
10,213,760
13,860,626.00
87
  LPN
3,840,140
18,248,654.00
88
  M
258,420
17,869,045.00
89
  MAJOR
2,553,460
57,404,988.00
90
  MAKRO
612,260
21,494,165.00
91
  MBK
1,020,020
20,824,002.00
92
  MC
1,928,860
17,125,521.00
93
  MCOT
1,305,260
14,582,214.00
94
  MCS
1,150,960
11,443,407.00
95
  MEGA
742,620
21,024,510.00
96
  MINT
22,920,380
738,758,005.00
97
  MTC
6,220,380
407,317,215.00
98
  NER
27,965,340
79,148,612.00
99
  NETBAY
689,720
24,213,465.00
100
  NUSA
20,465,440
11,300,250.00
101
  ORI
4,928,520
33,819,505.00
102
  OSP
10,544,300
486,274,465.00
103
  PF
14,383,340
11,308,568.00
104
  PHOL
7,789,240
16,089,402.00
105
  PIMO
9,144,500
11,539,945.00
106
  PLANB
11,369,060
83,373,384.00
107
  PORT
11,709,840
29,720,461.00
108
  PRM
5,767,180
34,388,050.00
109
  PSH
2,860,500
41,458,076.00
110
  PSL
4,009,640
27,071,432.00
111
  PSTC
80,532,960
58,837,872.00
112
  PTG
11,765,120
164,427,308.00
113
  PTT
48,346,680
2,186,165,540.00
114
  PTTEP
11,518,780
1,472,307,650.00
115
  PTTGC
25,903,240
1,305,509,500.00
116
  QH
47,356,100
120,008,451.00
117
  RATCH
5,557,100
413,216,090.00
118
  RBF
10,114,600
43,937,395.00
119
  RJH
557,920
13,770,949.00
120
  ROBINS
6,431,640
437,256,135.00
121
  RS
2,627,700
32,948,938.00
122
  SAMART
4,985,580
38,424,079.00
123
  SAT
1,542,480
20,506,406.00
124
  SAWAD
4,925,760
356,833,810.00
125
  SCB
26,237,380
2,634,086,750.00
126
  SCC
2,179,360
785,323,400.00
127
  SEAFCO
3,235,940
19,794,914.00
128
  SFLEX
7,803,900
33,937,644.00
129
  SGP
3,133,880
27,053,989.00
130
  SHR
17,181,260
42,429,866.00
131
  SINGER
2,044,640
11,908,789.00
132
  SINGER-U
2,044,640
11,908,789.00
133
  SIRI
19,598,980
19,764,874.00
134
  SISB
2,600,040
25,494,863.00
135
  SKY
694,140
10,302,982.00
136
  SPA
2,096,800
27,409,812.00
137
  SPALI
11,647,040
195,344,330.00
138
  SPCG
1,303,480
26,882,798.00
139
  SPRC
30,654,680
253,449,638.00
140
  SPVI
7,456,440
22,059,774.00
141
  STA
16,439,780
187,425,472.00
142
  STEC
19,049,540
285,849,728.00
143
  STPI
3,723,320
24,202,789.00
144
  SUPER
72,771,840
38,262,344.00
145
  TAE
3,602,780
13,284,802.00
146
  TASCO
4,139,160
88,532,582.00
147
  TCAP
4,659,980
243,042,600.00
148
  TFFIF
4,121,540
50,470,330.00
149
  TFG
8,166,860
38,879,554.00
150
  THAI
2,733,540
16,955,376.00
151
  THANI
7,402,080
41,086,924.00
152
  THG
1,973,620
54,809,185.00
153
  TISCO
3,317,780
338,548,930.00
154
  TKN
11,539,440
118,464,180.00
155
  TLGF
1,338,280
29,490,520.00
156
  TMB
211,299,520
315,368,776.00
157
  TOA
1,998,060
74,508,905.00
158
  TOP
25,423,900
1,390,498,945.00
159
  TPIPL
7,778,400
12,236,496.00
160
  TPIPP
5,917,520
25,978,178.00
161
  TQM
5,225,700
379,344,515.00
162
  TRITN
36,147,000
10,402,566.00
163
  TRUE
114,241,440
449,341,687.00
164
  TSE
26,412,160
82,496,955.00
165
  TTW
4,798,540
65,756,320.00
166
  TU
17,637,640
255,668,376.00
167
  TVO
1,647,600
45,832,080.00
168
  UTP
1,098,620
10,646,182.00
169
  UV
2,841,340
18,120,371.00
170
  VGI
13,180,820
123,535,776.00
171
  VL
12,731,680
17,580,111.00
172
  VNT
1,437,660
36,817,040.00
173
  WHA
234,427,980
751,582,362.00
174
  WHART
1,343,680
22,660,574.00
175
  WHAUP
3,288,960
17,940,127.00
176
  WORK
1,292,080
16,970,220.00
177
  YGG
2,168,940
10,851,647.00
178
  ZEN
1,173,220
14,544,080.00