รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  7UP
363,958,400
362,043,764.00
2
  AAV
44,836,860
122,339,776.00
3
  ACC
18,793,040
17,978,479.00
4
  ACE
111,677,080
434,647,524.00
5
  ACG
6,749,780
11,980,477.00
6
  ADB
39,152,180
79,494,335.00
7
  ADVANC
4,260,920
729,826,080.00
8
  ADVANC-U
4,260,920
729,826,080.00
9
  AEONTS
2,870,240
661,200,080.00
10
  AGE
28,395,980
84,922,218.00
11
  AH
1,653,540
33,815,028.00
12
  AI
301,179,820
1,019,146,293.00
13
  AIE
329,889,600
780,983,115.00
14
  AIT
504,400
11,087,650.00
15
  AJ
5,606,940
108,655,240.00
16
  AKR
20,367,720
19,235,303.00
17
  ALL
6,148,500
21,586,853.00
18
  ALT
8,536,660
26,813,167.00
19
  AMA
5,529,820
35,862,758.00
20
  AMANAH
12,613,540
78,369,483.00
21
  AMATA
12,773,640
231,694,814.00
22
  ANAN
11,491,380
27,052,420.00
23
  AOT
18,737,720
1,255,259,680.00
24
  AP
14,026,260
114,680,424.00
25
  APP
4,274,840
15,274,630.00
26
  APURE
16,091,320
79,252,302.00
27
  AQUA
45,012,960
20,516,686.00
28
  ARIP
23,540,500
17,788,528.00
29
  AS
3,459,480
22,756,104.00
30
  ASAP
7,159,380
21,049,050.00
31
  ASIAN
3,281,440
72,539,550.00
32
  ASK
1,119,900
23,726,370.00
33
  ASP
4,808,860
12,592,116.00
34
  AU
4,278,000
49,112,300.00
35
  AUCT
3,880,960
40,738,982.00
36
  AWC
54,247,440
267,491,946.00
37
  B52
33,332,560
19,574,503.00
38
  BA
2,980,880
24,052,135.00
39
  BAFS
528,320
13,937,235.00
40
  BAM
16,651,300
353,560,268.00
41
  BANPU
57,309,720
701,699,706.00
42
  BAY
1,166,360
43,500,575.00
43
  BBL
8,116,340
1,035,078,870.00
44
  BCH
38,365,040
594,220,674.00
45
  BCP
4,665,720
117,538,649.00
46
  BCPG
4,748,020
68,400,604.00
47
  BDMS
49,001,960
1,068,471,216.00
48
  BEAUTY
30,418,540
52,574,717.00
49
  BEC
19,570,140
188,698,675.00
50
  BEM
48,752,440
407,026,909.00
51
  BFIT
3,361,660
110,306,340.00
52
  BGC
1,853,500
18,658,538.00
53
  BGRIM
10,262,600
454,403,655.00
54
  BH
1,512,240
210,418,840.00
55
  BIG
15,079,760
12,105,024.00
56
  BJC
4,118,820
156,124,415.00
57
  BJC-U
4,118,820
156,124,415.00
58
  BKI
55,680
14,923,040.00
59
  BLA
2,066,220
54,727,740.00
60
  BLAND
59,461,520
67,104,282.00
61
  BM
13,267,240
62,986,842.00
62
  BOL
3,515,540
31,885,490.00
63
  BPP
8,260,480
162,217,548.00
64
  BSBM
25,385,960
35,543,773.00
65
  BTS
45,477,920
424,828,093.00
66
  BTSGIF
5,049,460
27,553,586.00
67
  BWG
168,956,040
132,829,109.00
68
  CBG
4,757,720
608,818,210.00
69
  CCET
24,009,720
61,837,896.00
70
  CCP
31,235,840
18,881,875.00
71
  CEN
15,886,180
26,024,786.00
72
  CENTEL
3,210,380
108,562,730.00
73
  CGD
69,217,620
60,342,389.00
74
  CGH
19,175,260
19,657,164.00
75
  CHAYO
10,348,780
125,564,902.00
76
  CHG
78,950,480
232,335,284.00
77
  CIG
43,339,000
25,006,867.00
78
  CIMBT
12,851,980
11,573,427.00
79
  CK
10,633,020
185,542,396.00
80
  CKP
27,722,880
132,683,096.00
81
  CMO
10,189,600
13,897,595.00
82
  CMR
6,082,580
13,973,520.00
83
  COM7
16,195,080
1,088,107,590.00
84
  COMAN
4,863,080
16,793,433.00
85
  COTTO
31,803,840
49,676,045.00
86
  CPALL
23,106,780
1,522,881,335.00
87
  CPF
29,178,960
848,928,375.00
88
  CPI
4,642,200
11,869,474.00
89
  CPN
10,145,000
552,098,100.00
90
  CPNREIT
1,971,400
39,717,294.00
91
  CPW
6,463,280
20,777,604.00
92
  CRANE
13,976,460
23,452,299.00
93
  CRC
9,475,900
334,455,275.00
94
  CSS
18,887,080
44,107,532.00
95
  CWT
23,341,720
89,139,454.00
96
  DCC
80,369,440
221,080,260.00
97
  DCON
87,736,700
44,560,722.00
98
  DDD
1,098,700
26,650,550.00
99
  DELTA
10,480,320
3,877,321,160.00
100
  DEMCO
26,415,300
98,512,593.00
101
  DHOUSE
14,735,380
15,638,988.00
102
  DIF
11,806,840
141,018,870.00
103
  DIMET
66,860,560
13,732,359.00
104
  DOD
7,833,040
105,379,506.00
105
  DOHOME
11,653,760
240,303,196.00
106
  DTAC
7,037,320
223,221,460.00
107
  E1VFVN3001
1,106,477
32,056,598.00
108
  EA
11,309,500
685,916,845.00
109
  EASTW
1,625,300
16,010,657.00
110
  ECF
36,604,360
75,360,333.00
111
  ECL
32,660,620
54,668,196.00
112
  EE
27,889,560
21,375,790.00
113
  EGATIF
1,043,960
12,626,656.00
114
  EGCO
1,592,940
288,752,820.00
115
  EKH
7,937,660
48,146,808.00
116
  EMC
86,170,620
22,384,077.00
117
  EP
2,099,060
13,144,444.00
118
  EPG
40,157,140
426,133,282.00
119
  ERW
18,363,100
80,674,506.00
120
  ESSO
21,091,940
174,333,313.00
121
  ETC
52,694,420
167,997,776.00
122
  ETE
5,451,200
10,074,590.00
123
  EVER
70,266,820
28,105,913.00
124
  FANCY
20,202,380
19,947,885.00
125
  FLOYD
7,926,820
15,486,072.00
126
  FN
16,841,900
26,672,474.00
127
  FSMART
4,631,840
38,513,498.00
128
  FVC
13,601,880
10,180,144.00
129
  GBX
43,567,380
50,815,805.00
130
  GCAP
12,306,260
36,207,064.00
131
  GENCO
13,832,400
11,777,526.00
132
  GFPT
2,960,780
35,357,000.00
133
  GGC
5,187,820
59,912,398.00
134
  GJS
67,527,220
17,002,286.00
135
  GLOBAL
10,148,480
215,364,104.00
136
  GLOCON
20,988,240
20,669,352.00
137
  GPSC
6,974,640
520,769,345.00
138
  GRAMMY
991,780
15,137,892.00
139
  GRAND
29,279,620
18,289,651.00
140
  GSC
18,279,300
35,752,143.00
141
  GULF
9,602,580
319,679,590.00
142
  GUNKUL
394,951,900
1,569,245,319.00
143
  HANA
17,908,520
1,047,722,475.00
144
  HANA-U
17,908,520
1,047,722,475.00
145
  HFT
8,138,680
56,707,703.00
146
  HMPRO
19,679,300
284,746,830.00
147
  HTC
576,040
22,142,810.00
148
  HUMAN
1,244,740
13,002,724.00
149
  ICHI
17,939,580
253,517,320.00
150
  ICN
12,875,860
49,564,201.00
151
  III
7,804,720
57,218,113.00
152
  ILINK
3,579,320
18,209,723.00
153
  ILM
3,916,560
58,345,220.00
154
  IMH
17,111,000
85,619,249.00
155
  IND
8,793,780
18,342,173.00
156
  INET
4,810,900
18,486,557.00
157
  INOX
162,416,780
153,711,847.00
158
  INSET
9,125,980
38,959,754.00
159
  INTUCH
5,009,040
287,254,635.00
160
  IP
1,494,760
33,524,250.00
161
  IRCP
8,192,120
16,923,501.00
162
  IRPC
616,178,240
2,451,769,808.00
163
  ITD
102,533,520
186,956,178.00
164
  ITEL
18,204,880
73,096,888.00
165
  IVL
22,350,580
991,261,980.00
166
  J
22,890,800
84,486,540.00
167
  JAK
9,675,380
18,327,931.00
168
  JAS
40,951,340
118,029,468.00
169
  JASIF
9,124,920
87,751,527.00
170
  JKN
11,440,920
124,610,486.00
171
  JMART
9,038,860
383,406,725.00
172
  JMT
10,167,240
460,924,205.00
173
  JR
1,500,100
12,388,018.00
174
  JTS
758,060
11,065,608.00
175
  JWD
18,904,340
175,641,959.00
176
  K
15,378,480
21,514,663.00
177
  KAMART
2,805,840
11,669,418.00
178
  KASET
8,633,040
15,313,765.00
179
  KBANK
8,800,560
1,271,949,680.00
180
  KCE
20,000,200
1,177,402,300.00
181
  KCM
37,728,780
40,461,334.00
182
  KEX
5,895,880
300,831,465.00
183
  KGI
9,386,100
43,945,392.00
184
  KIAT
159,386,480
111,018,659.00
185
  KISS
5,402,800
80,707,672.00
186
  KK
6,296,800
15,340,186.00
187
  KKC
10,712,020
10,125,944.00
188
  KKP
2,805,560
172,059,430.00
189
  KOOL
13,810,260
17,814,433.00
190
  KSL
4,923,860
15,696,739.00
191
  KTB
26,266,020
312,871,412.00
192
  KTC
6,879,880
542,999,935.00
193
  KUMWEL
11,046,420
23,997,323.00
194
  KUN
15,593,000
39,846,238.00
195
  KWG
16,356,040
31,698,320.00
196
  KWM
4,504,040
20,483,368.00
197
  LEO
2,943,940
18,608,482.00
198
  LH
38,792,940
327,714,814.00
199
  LHFG
15,380,280
18,790,325.00
200
  LIT
2,428,840
11,056,783.00
201
  LOXLEY
21,347,920
50,870,261.00
202
  LPF
1,313,320
20,238,998.00
203
  LPH
2,166,080
10,875,054.00
204
  LPN
6,970,540
35,095,384.00
205
  M
1,946,160
103,332,825.00
206
  MACO
72,222,160
54,810,716.00
207
  MAJOR
5,347,580
113,755,238.00
208
  MAKRO
1,088,660
39,926,000.00
209
  MBAX
2,601,760
20,336,501.00
210
  MBK
2,641,440
37,665,626.00
211
  MC
5,567,580
64,958,674.00
212
  MCS
2,787,720
38,838,222.00
213
  MDX
5,066,280
27,729,227.00
214
  MEGA
5,189,480
176,988,065.00
215
  METCO
69,220
21,370,940.00
216
  MGT
5,928,560
20,664,770.00
217
  MICRO
3,925,660
35,326,797.00
218
  MILL
20,804,380
34,531,345.00
219
  MINT
27,920,800
864,035,015.00
220
  MONO
10,054,540
21,431,010.00
221
  MOONG
3,668,880
19,454,748.00
222
  MORE
110,605,520
155,405,925.00
223
  MPG
37,987,240
22,658,128.00
224
  MTC
10,837,540
730,197,085.00
225
  NCAP
8,491,080
112,994,374.00
226
  NER
34,950,760
189,621,400.00
227
  NETBAY
510,160
13,425,175.00
228
  NEX
17,018,320
104,966,419.00
229
  NOBLE
15,218,160
131,562,321.00
230
  NRF
21,339,960
196,255,833.00
231
  NWR
27,433,680
21,981,519.00
232
  NYT
4,617,100
18,964,128.00
233
  OCEAN
20,230,360
30,350,753.00
234
  OR
47,825,680
1,512,531,540.00
235
  ORI
35,291,440
312,514,631.00
236
  OSP
11,579,460
394,821,825.00
237
  OTO
2,005,420
11,370,137.00
238
  PACO
9,386,900
29,796,357.00
239
  PAF
59,329,220
106,841,099.00
240
  PDI
2,382,500
22,960,225.00
241
  PERM
10,545,820
28,571,926.00
242
  PF
81,534,960
41,690,778.00
243
  PHOL
19,992,120
62,641,380.00
244
  PIMO
8,121,880
30,051,227.00
245
  PJW
7,444,120
28,331,410.00
246
  PLANB
24,323,580
166,793,348.00
247
  PORT
4,138,540
12,815,248.00
248
  PR9
3,368,640
34,181,995.00
249
  PRAPAT
9,568,080
15,789,612.00
250
  PRIME
58,698,500
36,242,502.00
251
  PRINC
11,673,200
51,553,753.00
252
  PRM
34,329,900
276,357,230.00
253
  PSH
2,769,300
35,888,886.00
254
  PSL
14,144,600
168,555,432.00
255
  PSTC
16,355,420
30,538,321.00
256
  PTG
17,681,980
361,335,616.00
257
  PTL
2,596,860
60,313,554.00
258
  PTT
48,329,640
1,922,311,665.00
259
  PTTEP
8,080,200
914,599,370.00
260
  PTTGC
17,120,500
1,058,123,805.00
261
  Q-CON
2,157,480
12,871,838.00
262
  QH
26,626,680
65,725,645.00
263
  RATCH
4,404,060
222,160,480.00
264
  RBF
22,519,880
426,036,172.00
265
  RCL
9,880,600
258,659,469.00
266
  RICHY
13,979,040
17,781,577.00
267
  RJH
1,254,680
34,883,845.00
268
  RS
15,526,240
407,872,085.00
269
  RT
33,305,580
85,750,834.00
270
  S
12,843,060
26,896,274.00
271
  SA
11,691,800
96,130,660.00
272
  SAAM
25,377,540
75,036,063.00
273
  SABINA
1,111,200
24,257,232.00
274
  SABUY
14,563,400
77,169,546.00
275
  SAK
17,568,320
199,383,616.00
276
  SAM
60,110,520
52,093,069.00
277
  SAMART
14,366,520
141,309,937.00
278
  SAMTEL
2,993,080
22,703,956.00
279
  SAPPE
1,981,700
53,931,050.00
280
  SAT
1,186,720
21,434,188.00
281
  SAWAD
11,756,880
990,441,245.00
282
  SC
5,638,580
18,062,755.00
283
  SCB
6,385,840
708,184,600.00
284
  SCC
4,920,460
1,961,876,180.00
285
  SCCC
147,240
24,116,310.00
286
  SCGP
13,995,220
659,049,930.00
287
  SCM
9,214,240
33,728,103.00
288
  SCN
10,618,200
24,737,281.00
289
  SEAFCO
6,093,700
30,014,990.00
290
  SENA
3,266,840
14,007,368.00
291
  SF
3,638,280
22,275,612.00
292
  SFLEX
17,289,960
103,305,936.00
293
  SFT
1,955,280
10,613,403.00
294
  SGF
17,894,240
18,961,732.00
295
  SGP
2,207,400
24,487,524.00
296
  SHR
17,832,080
55,092,502.00
297
  SIAM
6,639,560
14,028,286.00
298
  SICT
2,194,760
10,013,914.00
299
  SIMAT
10,634,220
66,896,863.00
300
  SINGER
3,402,580
144,312,170.00
301
  SINGER-U
3,402,580
144,312,170.00
302
  SIRI
152,153,760
155,578,016.00
303
  SIS
2,782,340
73,366,840.00
304
  SK
15,273,300
19,032,504.00
305
  SKE
28,930,300
29,477,312.00
306
  SKN
2,953,740
10,015,642.00
307
  SMPC
2,660,160
29,928,356.00
308
  SMT
13,386,540
60,451,146.00
309
  SO
1,478,220
17,480,970.00
310
  SOLAR
26,683,460
55,820,090.00
311
  SONIC
30,000,540
98,692,903.00
312
  SPA
3,751,920
30,728,885.00
313
  SPACK
8,927,300
27,180,281.00
314
  SPALI
5,283,880
113,367,320.00
315
  SPCG
1,404,140
27,273,112.00
316
  SPF
2,002,220
28,668,394.00
317
  SPRC
28,310,500
253,242,580.00
318
  SPVI
3,467,040
18,681,148.00
319
  SQ
14,458,100
34,082,762.00
320
  SSP
6,451,180
93,334,244.00
321
  STA
53,863,840
2,567,568,565.00
322
  STARK
355,026,660
1,581,926,259.00
323
  STEC
18,112,160
279,208,120.00
324
  STGT
64,342,080
2,850,777,515.00
325
  STPI
3,256,980
13,531,918.00
326
  SUN
10,731,620
109,820,548.00
327
  SUPER
224,756,700
219,043,994.00
328
  SVI
17,191,880
86,860,077.00
329
  SVOA
22,677,720
43,869,865.00
330
  SYNEX
8,509,440
207,958,480.00
331
  SYNTEC
14,924,200
30,313,033.00
332
  TACC
5,384,400
41,118,880.00
333
  TAE
9,881,200
25,635,117.00
334
  TAKUNI
56,575,400
53,969,544.00
335
  TASCO
12,608,160
252,985,812.00
336
  TCAP
7,443,980
276,315,620.00
337
  TEAMG
4,648,460
10,562,073.00
338
  TFFIF
2,053,360
18,249,610.00
339
  TFG
5,616,200
29,857,743.00
340
  TH
18,002,980
15,823,893.00
341
  THANI
41,474,880
180,878,325.00
342
  THCOM
13,887,120
128,169,288.00
343
  THG
2,040,300
53,267,710.00
344
  THMUI
23,959,620
25,036,511.00
345
  THRE
45,702,200
75,024,644.00
346
  THRE-U
45,702,200
75,024,644.00
347
  THREL
3,678,960
15,223,803.00
348
  TIP
866,580
23,831,530.00
349
  TIPCO
9,420,620
104,780,918.00
350
  TISCO
6,640,760
654,849,250.00
351
  TITLE
3,840,720
11,058,402.00
352
  TK
1,023,140
10,824,880.00
353
  TKN
8,075,600
80,329,363.00
354
  TKS
5,623,880
50,806,638.00
355
  TM
6,768,540
22,110,562.00
356
  TMB
380,663,000
463,586,389.00
357
  TMT
3,142,520
30,174,819.00
358
  TNP
2,265,360
12,364,558.00
359
  TOA
1,374,180
43,152,995.00
360
  TOP
20,189,520
1,155,648,575.00
361
  TPAC
1,494,620
17,116,166.00
362
  TPBI
2,675,200
20,016,505.00
363
  TPIPL
49,933,000
96,340,494.00
364
  TPIPP
12,176,600
52,812,874.00
365
  TPLAS
8,358,860
18,143,234.00
366
  TPS
8,164,340
25,771,219.00
367
  TQM
2,840,180
360,512,220.00
368
  TQR
2,093,300
43,211,236.00
369
  TRITN
614,317,700
253,570,100.00
370
  TRUBB
50,459,780
133,598,694.00
371
  TRUE
90,741,300
300,754,194.00
372
  TSE
43,123,600
119,931,832.00
373
  TSR
6,108,560
23,575,782.00
374
  TSTH
105,828,140
110,342,500.00
375
  TTA
16,546,520
201,804,726.00
376
  TTCL
14,259,380
89,349,195.00
377
  TTW
4,569,920
53,549,030.00
378
  TU
15,334,880
222,388,224.00
379
  TVD
8,480,620
11,377,999.00
380
  TVO
1,782,860
56,491,590.00
381
  TWPC
3,232,960
16,775,089.00
382
  TWZ
2,064,997,500
286,213,957.00
383
  U
31,065,160
29,657,300.00
384
  UBIS
6,881,320
49,869,556.00
385
  UKEM
53,443,880
59,608,237.00
386
  UNIQ
6,678,160
41,634,303.00
387
  UOBKH
1,724,200
10,564,011.00
388
  UPA
152,489,880
43,275,224.00
389
  UTP
10,382,420
212,396,614.00
390
  UV
8,500,220
33,074,582.00
391
  VCOM
2,052,080
11,311,039.00
392
  VGI
41,903,920
287,353,649.00
393
  VIBHA
112,624,560
229,823,444.00
394
  VL
40,833,160
107,819,931.00
395
  VNT
4,946,740
185,887,300.00
396
  VPO
53,632,720
46,267,338.00
397
  W
77,488,240
18,626,317.00
398
  WAVE
20,970,180
14,674,905.00
399
  WGE
24,274,240
49,865,754.00
400
  WHA
96,558,060
323,586,114.00
401
  WHAUP
3,832,440
16,669,745.00
402
  WICE
5,021,580
30,480,550.00
403
  WIIK
10,917,040
30,314,401.00
404
  WORK
7,951,680
169,543,498.00
405
  WPH
4,235,020
10,303,593.00
406
  XO
16,737,680
229,434,542.00
407
  YGG
2,684,200
65,553,258.00
408
  YUASA
667,300
12,821,902.00
409
  ZIGA
9,623,000
60,403,547.00
410
  ZMICO
17,501,280
81,280,945.00