รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  AAV
24,637,380
26,183,552.00
2
  ACE
6,121,000
15,105,302.00
3
  ADVANC
10,109,860
2,011,431,760.00
4
  ADVANC-U
10,109,860
2,011,431,760.00
5
  AEONTS
379,040
36,805,445.00
6
  AMANAH
38,061,260
67,685,486.00
7
  AMATA
19,546,460
194,962,350.00
8
  AOT
36,722,020
1,850,541,155.00
9
  AP
17,153,760
65,645,249.00
10
  AU
3,075,460
20,936,448.00
11
  AUCT
2,770,780
11,710,709.00
12
  AWC
42,222,640
137,745,960.00
13
  BAM
229,298,660
4,578,296,048.00
14
  BANPU
33,916,440
183,275,260.00
15
  BBL
11,341,560
1,110,475,370.00
16
  BCH
8,221,240
94,676,214.00
17
  BCP
2,968,760
46,317,880.00
18
  BCPG
4,746,100
58,228,080.00
19
  BDMS
35,245,340
669,454,098.00
20
  BEAUTY
95,342,800
123,516,116.00
21
  BEC
3,177,740
10,322,091.00
22
  BEM
60,869,900
464,021,038.00
23
  BFIT
3,314,720
83,134,670.00
24
  BGRIM
18,969,940
758,632,630.00
25
  BH
1,767,520
199,817,310.00
26
  BJC
5,236,620
208,714,205.00
27
  BJC-U
5,236,620
208,714,205.00
28
  BLAND
17,163,660
14,044,387.00
29
  BPP
4,083,380
48,436,072.00
30
  BTS
46,200,740
412,500,322.00
31
  BTSGIF
21,156,640
163,456,685.00
32
  CBG
3,999,260
249,472,205.00
33
  CENTEL
3,018,320
45,049,680.00
34
  CHAYO
16,931,080
64,312,840.00
35
  CHG
27,007,160
57,410,561.00
36
  CK
5,336,180
80,548,978.00
37
  CKP
12,776,020
37,761,869.00
38
  COM7
20,580,780
318,108,330.00
39
  CPALL
35,891,720
2,174,937,290.00
40
  CPF
44,885,960
1,100,056,047.00
41
  CPN
12,667,800
526,579,125.00
42
  CPNREIT
4,347,720
103,824,216.00
43
  CRC
30,298,800
817,819,175.00
44
  DELTA
714,660
24,555,675.00
45
  DIF
21,564,920
308,399,468.00
46
  DOD
2,972,720
11,254,900.00
47
  DOHOME
18,132,100
84,372,477.00
48
  DTAC
8,847,640
341,106,585.00
49
  EA
6,610,340
221,038,720.00
50
  ECF
12,324,060
12,162,278.00
51
  EGATIF
1,668,600
18,938,902.00
52
  EGCO
1,548,800
355,041,560.00
53
  EKH
3,644,700
14,415,852.00
54
  ERW
15,734,160
36,552,615.00
55
  ESSO
39,865,200
170,563,757.00
56
  FTREIT
1,242,400
16,665,172.00
57
  GFPT
2,283,400
19,827,939.00
58
  GGC
2,646,680
15,893,733.00
59
  GLOBAL
7,229,080
65,025,808.00
60
  GPSC
19,142,360
1,085,433,155.00
61
  GULF
12,601,120
1,904,523,860.00
62
  GUNKUL
30,521,120
65,789,728.00
63
  HANA
4,061,760
90,644,648.00
64
  HANA-U
4,061,760
90,644,648.00
65
  HMPRO
29,263,300
322,319,266.00
66
  ILM
1,342,140
10,295,098.00
67
  IMPACT
966,080
13,946,274.00
68
  INTUCH
13,679,360
676,546,920.00
69
  IRPC
168,265,300
372,466,430.00
70
  ITD
14,006,020
10,631,902.00
71
  IVL
50,147,060
1,057,609,156.00
72
  JAS
127,240,040
606,049,352.00
73
  JASIF
25,839,520
201,937,954.00
74
  JMART
6,016,000
32,222,008.00
75
  JMT
16,583,180
216,475,166.00
76
  KAMART
6,436,460
13,057,281.00
77
  KBANK
19,376,720
1,717,673,360.00
78
  KCE
32,250,680
450,205,642.00
79
  KGI
3,446,920
12,521,493.00
80
  KKP
5,195,680
198,246,570.00
81
  KTB
57,026,480
641,188,362.00
82
  KTC
11,881,920
312,861,860.00
83
  LH
44,448,800
291,349,928.00
84
  LOXLEY
11,685,580
12,121,811.00
85
  LPN
4,281,960
13,793,798.00
86
  M
972,800
44,312,490.00
87
  MAJOR
2,659,360
35,714,610.00
88
  MAKRO
738,220
24,368,700.00
89
  MBK
893,760
11,751,536.00
90
  MC
2,478,580
17,168,057.00
91
  MEGA
1,410,160
30,827,382.00
92
  MINT
53,775,240
888,666,292.00
93
  MONO
13,124,880
20,368,743.00
94
  MTC
19,584,960
648,821,975.00
95
  NER
21,750,240
37,576,673.00
96
  ORI
12,414,140
44,666,736.00
97
  OSP
7,054,460
251,758,135.00
98
  PF
42,407,780
15,325,007.00
99
  PLANB
49,390,060
142,536,312.00
100
  PRM
11,983,260
50,824,974.00
101
  PSH
2,295,640
21,068,700.00
102
  PSL
18,807,740
51,864,385.00
103
  PSTC
112,087,220
32,760,400.00
104
  PTG
31,181,140
298,797,342.00
105
  PTT
141,252,180
4,387,716,515.00
106
  PTTEP
30,145,500
2,082,643,625.00
107
  PTTGC
49,218,400
1,526,429,615.00
108
  QH
44,681,340
81,866,492.00
109
  RATCH
7,185,120
412,908,410.00
110
  RBF
20,712,540
74,664,365.00
111
  RS
1,768,300
15,708,153.00
112
  SAMART
4,687,740
21,092,302.00
113
  SAPPE
730,580
11,193,526.00
114
  SAT
1,352,560
10,624,080.00
115
  SAWAD
17,206,900
699,946,515.00
116
  SCB
20,176,460
1,358,567,750.00
117
  SCC
4,062,240
1,294,320,720.00
118
  SCCC
94,920
11,149,870.00
119
  SEAFCO
2,606,760
10,080,888.00
120
  SF
3,027,960
11,196,132.00
121
  SGP
1,336,400
10,214,549.00
122
  SHR
13,940,220
21,733,998.00
123
  SIRI
48,657,740
28,276,038.00
124
  SISB
5,907,680
42,415,720.00
125
  SPALI
6,791,060
99,589,868.00
126
  SPCG
743,460
10,465,658.00
127
  SPF
1,414,500
18,775,344.00
128
  SPRC
38,950,060
178,037,930.00
129
  STA
13,535,380
147,943,236.00
130
  STEC
14,822,520
171,900,662.00
131
  STPI
3,526,260
12,182,404.00
132
  SUPER
66,627,760
22,463,401.00
133
  TASCO
6,381,540
108,758,624.00
134
  TCAP
8,121,120
270,158,950.00
135
  TFFIF
4,490,680
44,639,172.00
136
  TFG
9,834,300
30,878,296.00
137
  THANI
68,677,940
214,972,100.00
138
  TISCO
10,860,380
748,777,625.00
139
  TKN
12,216,280
63,072,296.00
140
  TLGF
1,256,920
18,472,966.00
141
  TMB
419,794,740
349,440,015.00
142
  TOA
1,605,320
49,773,750.00
143
  TOP
29,383,960
930,261,770.00
144
  TPIPL
12,553,960
14,075,942.00
145
  TPIPP
13,763,300
41,695,209.00
146
  TQM
2,483,460
171,245,330.00
147
  TRUE
182,158,460
561,235,209.00
148
  TSE
8,160,140
14,780,651.00
149
  TTA
8,570,740
18,847,579.00
150
  TTW
6,333,620
79,872,026.00
151
  TU
23,160,100
317,541,826.00
152
  TVO
766,900
16,827,672.00
153
  UNIQ
2,896,400
11,374,178.00
154
  VGI
16,306,900
90,241,255.00
155
  VL
14,667,320
13,595,612.00
156
  VNT
1,698,480
30,828,578.00
157
  WHA
75,662,260
163,988,846.00
158
  WHAUP
7,157,880
28,885,987.00
159
  WORK
2,260,240
15,011,213.00