รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  7UP
162,169,780
93,536,888.00
2
  AAV
22,060,140
55,246,912.00
3
  ACE
59,260,460
231,193,602.00
4
  ADVANC
11,312,640
2,055,386,000.00
5
  ADVANC-U
11,312,640
2,055,386,000.00
6
  AEONTS
6,279,600
1,293,739,920.00
7
  AGE
9,905,460
17,188,835.00
8
  AH
1,237,100
22,181,794.00
9
  AI
48,032,540
105,414,281.00
10
  AIE
62,797,940
54,895,721.00
11
  AJ
5,339,860
107,036,250.00
12
  AKR
18,570,760
12,103,581.00
13
  ALL
9,683,980
31,793,553.00
14
  ALT
12,593,840
42,756,098.00
15
  AMA
4,906,140
27,613,218.00
16
  AMANAH
49,579,640
210,040,068.00
17
  AMATA
20,140,460
336,202,092.00
18
  ANAN
9,211,480
17,752,028.00
19
  AOT
23,236,120
1,476,774,055.00
20
  AP
24,001,900
182,293,623.00
21
  APP
12,457,100
33,605,550.00
22
  APURE
18,464,980
43,674,809.00
23
  AQUA
28,474,220
12,125,495.00
24
  AS
39,152,660
287,273,892.00
25
  ASIAN
54,203,500
610,009,374.00
26
  ASK
1,298,320
28,344,456.00
27
  ASP
5,931,900
13,515,772.00
28
  AU
2,787,160
28,732,992.00
29
  AUCT
3,125,840
29,806,146.00
30
  AWC
41,515,360
197,970,222.00
31
  BAFS
576,340
13,880,026.00
32
  BAM
61,525,120
1,344,902,116.00
33
  BANPU
238,691,520
2,499,406,931.00
34
  BAY
7,813,340
269,047,275.00
35
  BBL
9,699,060
1,204,669,090.00
36
  BCH
11,036,080
153,321,610.00
37
  BCP
19,853,620
496,486,867.00
38
  BCPG
15,315,300
239,497,642.00
39
  BDMS
44,208,440
943,466,956.00
40
  BEAUTY
67,974,100
113,381,523.00
41
  BEC
8,621,100
69,467,050.00
42
  BEM
60,777,320
511,497,412.00
43
  BFIT
2,983,640
94,115,750.00
44
  BGC
1,117,700
11,716,414.00
45
  BGRIM
17,520,300
948,775,760.00
46
  BH
2,630,620
328,067,810.00
47
  BJC
6,392,680
226,941,180.00
48
  BJC-U
6,392,680
226,941,180.00
49
  BKI
95,080
26,075,360.00
50
  BLA
10,269,580
253,706,426.00
51
  BLAND
39,637,340
47,684,771.00
52
  BPP
4,944,900
80,301,160.00
53
  BTS
76,092,960
746,413,920.00
54
  BTSGIF
6,803,120
34,855,338.00
55
  BWG
49,588,540
25,799,493.00
56
  CBG
2,809,760
323,198,970.00
57
  CCET
27,380,080
64,867,410.00
58
  CENTEL
4,756,480
115,880,222.00
59
  CFRESH
5,786,100
18,933,950.00
60
  CHAYO
3,983,240
31,827,634.00
61
  CHG
62,707,120
162,703,864.00
62
  CK
10,884,320
182,157,020.00
63
  CKP
36,477,460
173,482,403.00
64
  COM7
16,326,820
671,461,050.00
65
  COTTO
6,346,680
11,240,884.00
66
  CPALL
36,588,260
2,124,658,420.00
67
  CPF
53,724,160
1,528,387,270.00
68
  CPN
8,235,000
402,488,690.00
69
  CPNREIT
1,665,160
31,846,842.00
70
  CPW
6,448,560
14,037,533.00
71
  CRC
10,951,000
340,792,270.00
72
  CSS
33,324,920
60,736,027.00
73
  CWT
23,216,180
69,283,999.00
74
  DCC
16,393,220
37,160,432.00
75
  DDD
5,469,220
102,044,692.00
76
  DELTA
3,582,220
2,358,600,840.00
77
  DIF
14,628,340
188,642,734.00
78
  DOD
14,670,320
140,498,634.00
79
  DOHOME
22,140,160
330,922,084.00
80
  DTAC
10,076,280
344,362,845.00
81
  E1VFVN3001
1,651,013
42,028,148.00
82
  EA
88,139,280
5,689,682,090.00
83
  EASTW
2,644,800
24,606,831.00
84
  ECL
16,726,400
19,277,794.00
85
  EGATIF
2,408,080
28,895,482.00
86
  EGCO
4,972,120
1,002,830,730.00
87
  EKH
4,130,980
22,764,319.00
88
  EP
2,447,020
11,543,708.00
89
  EPG
18,556,780
149,149,506.00
90
  ERW
14,761,160
55,234,007.00
91
  ESSO
63,274,280
540,096,114.00
92
  ETC
21,799,360
42,435,482.00
93
  FN
9,330,000
11,692,182.00
94
  GFPT
5,628,040
79,342,504.00
95
  GGC
2,451,380
24,161,034.00
96
  GLD
6,621,020
15,687,871.00
97
  GLOBAL
20,179,020
359,291,154.00
98
  GPSC
47,851,920
3,942,425,550.00
99
  GULF
52,583,900
1,937,299,700.00
100
  GUNKUL
57,098,020
153,379,319.00
101
  HANA
38,789,040
1,855,752,400.00
102
  HANA-U
38,789,040
1,855,752,400.00
103
  HFT
2,205,720
11,333,945.00
104
  HMPRO
33,738,420
461,505,884.00
105
  HTC
835,440
27,021,015.00
106
  HUMAN
1,457,880
13,156,541.00
107
  ICHI
12,003,880
117,826,584.00
108
  ICN
8,495,920
26,045,683.00
109
  IHL
5,755,320
21,275,898.00
110
  IIG
598,540
14,411,746.00
111
  III
5,735,200
37,776,650.00
112
  ILM
1,835,720
23,633,784.00
113
  IMPACT
616,500
11,399,906.00
114
  INET
27,155,980
119,130,158.00
115
  INOX
36,193,000
16,005,504.00
116
  INSET
4,425,920
14,985,735.00
117
  INTUCH
20,206,280
1,195,532,490.00
118
  IP
4,254,840
65,222,322.00
119
  IRPC
669,889,880
2,652,261,884.00
120
  ITD
14,762,400
16,803,554.00
121
  IVL
75,945,780
2,864,530,200.00
122
  JAS
66,013,180
216,474,326.00
123
  JASIF
10,386,420
100,163,891.00
124
  JKN
11,311,340
94,043,611.00
125
  JMART
13,776,840
292,832,620.00
126
  JMT
6,131,540
216,860,445.00
127
  JR
9,171,120
70,812,054.00
128
  JWD
7,944,600
70,356,166.00
129
  KAMART
3,579,540
14,326,403.00
130
  KBANK
27,463,560
3,295,638,760.00
131
  KCE
72,500,860
3,541,617,730.00
132
  KEX
27,536,120
1,505,391,535.00
133
  KGI
8,879,900
35,707,208.00
134
  KIAT
28,078,940
17,270,038.00
135
  KKP
12,251,440
675,078,340.00
136
  KSL
10,037,700
27,431,353.00
137
  KTB
86,450,760
1,065,084,428.00
138
  KTC
42,546,760
3,282,767,595.00
139
  LEO
19,930,860
125,403,790.00
140
  LH
69,093,920
576,281,851.00
141
  LPN
8,904,020
43,504,888.00
142
  M
1,113,340
56,233,010.00
143
  MAJOR
2,325,980
42,444,162.00
144
  MAKRO
854,100
33,537,430.00
145
  MBAX
1,940,560
14,067,607.00
146
  MBK
2,775,800
36,051,758.00
147
  MC
1,771,520
17,163,544.00
148
  MCS
1,101,500
14,222,954.00
149
  MEGA
2,387,420
92,002,260.00
150
  MICRO
6,159,380
30,807,557.00
151
  MINT
25,503,960
660,952,370.00
152
  MORE
41,654,660
35,296,707.00
153
  MTC
17,765,400
1,123,182,030.00
154
  NCAP
31,648,920
196,664,564.00
155
  NER
108,473,660
480,680,905.00
156
  NETBAY
698,020
18,279,035.00
157
  NEX
44,521,280
218,930,215.00
158
  NOBLE
8,037,860
80,835,334.00
159
  NRF
12,052,780
81,304,719.00
160
  NVD
13,190,320
32,822,726.00
161
  NYT
9,051,280
32,209,778.00
162
  ORI
13,448,320
109,743,579.00
163
  OSP
13,802,180
482,645,390.00
164
  OTO
2,270,780
12,273,196.00
165
  PERM
8,085,140
11,409,210.00
166
  PF
27,558,560
10,941,406.00
167
  PIMO
5,016,920
11,761,184.00
168
  PLANB
15,087,980
101,323,882.00
169
  PORT
20,795,400
68,358,794.00
170
  PR9
2,021,600
18,886,385.00
171
  PRIME
29,557,160
14,302,463.00
172
  PRINC
7,664,320
33,297,633.00
173
  PRM
28,508,380
238,842,450.00
174
  PSH
1,814,780
23,341,052.00
175
  PSL
53,528,400
462,831,030.00
176
  PSTC
9,898,220
17,551,049.00
177
  PTG
25,185,420
426,126,194.00
178
  PTL
1,098,400
25,490,088.00
179
  PTT
76,405,560
3,279,731,580.00
180
  PTTEP
20,616,380
2,172,873,460.00
181
  PTTGC
35,258,080
2,200,642,950.00
182
  QH
45,844,340
109,678,814.00
183
  QHPF
1,191,240
11,503,710.00
184
  RATCH
10,015,660
545,865,460.00
185
  RBF
19,545,560
170,692,388.00
186
  RCL
19,319,520
354,761,328.00
187
  RJH
1,210,860
31,236,950.00
188
  RS
9,144,640
165,586,966.00
189
  RT
15,066,300
29,260,474.00
190
  S
10,469,740
17,511,827.00
191
  S11
1,423,300
11,391,333.00
192
  SA
19,886,320
119,901,790.00
193
  SABINA
649,420
13,043,416.00
194
  SABUY
28,142,300
52,964,928.00
195
  SAK
40,061,600
342,661,738.00
196
  SAMART
7,161,680
45,480,390.00
197
  SAPPE
1,110,000
22,587,248.00
198
  SAT
2,577,220
42,714,186.00
199
  SAWAD
22,218,040
1,532,157,255.00
200
  SC
6,881,260
19,908,968.00
201
  SCB
15,079,580
1,358,098,085.00
202
  SCC
3,120,920
1,192,293,120.00
203
  SCCC
298,700
41,988,750.00
204
  SCGP
54,028,180
2,351,563,425.00
205
  SCN
7,509,640
14,240,831.00
206
  SEAFCO
4,100,020
18,448,937.00
207
  SFLEX
15,877,860
92,295,395.00
208
  SGF
21,213,820
17,484,813.00
209
  SGP
3,701,220
39,669,708.00
210
  SHR
8,394,220
21,150,483.00
211
  SICT
4,268,220
17,860,400.00
212
  SINGER
7,088,060
189,959,130.00
213
  SINGER-U
7,088,060
189,959,130.00
214
  SIRI
90,389,420
77,912,975.00
215
  SIS
2,445,700
44,167,326.00
216
  SKE
21,589,880
17,797,309.00
217
  SMT
54,555,540
196,339,812.00
218
  SOLAR
15,537,360
21,557,576.00
219
  SONIC
21,363,500
35,716,493.00
220
  SPA
1,696,120
11,457,129.00
221
  SPALI
9,625,100
205,027,056.00
222
  SPCG
3,276,960
67,508,184.00
223
  SPF
1,116,720
13,896,318.00
224
  SPRC
43,358,640
389,696,996.00
225
  SQ
5,612,060
10,147,310.00
226
  SRICHA
844,440
11,726,238.00
227
  SSP
14,605,400
183,214,952.00
228
  STA
26,709,660
738,926,930.00
229
  STARK
115,377,480
551,243,732.00
230
  STEC
12,709,700
157,334,654.00
231
  STGT
26,248,140
974,301,725.00
232
  SUN
10,707,640
51,934,016.00
233
  SUPER
709,806,320
746,324,653.00
234
  SVI
24,852,540
119,606,964.00
235
  SVOA
8,502,460
10,839,673.00
236
  SYNEX
13,440,980
213,545,404.00
237
  TACC
5,017,660
31,364,904.00
238
  TASCO
46,533,760
884,793,826.00
239
  TCAP
8,453,300
297,715,485.00
240
  TCMC
24,620,700
46,677,408.00
241
  TDEX
2,178,620
20,827,859.00
242
  TFFIF
9,446,880
88,930,493.00
243
  TFG
16,936,120
89,756,450.00
244
  THAI
3,314,260
10,955,833.00
245
  THANI
46,281,960
197,139,142.00
246
  THCOM
18,618,540
181,881,947.00
247
  THG
559,260
14,866,785.00
248
  THRE
86,518,120
141,902,311.00
249
  THRE-U
86,518,120
141,902,311.00
250
  THREL
5,777,700
20,183,664.00
251
  TIP
1,309,620
36,033,640.00
252
  TIPCO
2,654,960
19,897,402.00
253
  TISCO
7,991,820
723,710,395.00
254
  TKN
20,921,520
226,408,580.00
255
  TLGF
1,431,160
22,102,294.00
256
  TM
3,903,980
10,589,130.00
257
  TMB
1,257,274,960
1,501,027,633.00
258
  TOA
2,991,900
102,594,175.00
259
  TOP
16,301,100
942,198,060.00
260
  TPCH
915,360
11,469,490.00
261
  TPIPL
5,745,440
10,388,021.00
262
  TPIPP
13,973,500
62,074,683.00
263
  TQM
1,362,080
169,348,440.00
264
  TRUBB
25,865,400
50,890,496.00
265
  TRUE
126,802,140
448,105,032.00
266
  TSE
20,023,140
54,218,006.00
267
  TSTH
18,779,140
13,309,296.00
268
  TTA
42,002,200
269,310,967.00
269
  TTCL
9,771,320
66,562,467.00
270
  TTW
3,100,900
38,263,414.00
271
  TU
32,879,760
461,476,836.00
272
  TVO
5,619,360
198,197,430.00
273
  UPA
95,611,820
23,033,933.00
274
  UTP
5,895,940
82,364,132.00
275
  UV
15,103,820
48,823,701.00
276
  VGI
65,759,460
475,391,954.00
277
  VIBHA
82,931,020
152,009,851.00
278
  VIH
2,327,780
17,591,193.00
279
  VL
11,889,660
13,549,337.00
280
  VNT
3,943,920
133,235,040.00
281
  W
50,411,080
12,557,496.00
282
  WAVE
15,702,280
10,746,014.00
283
  WHA
99,080,340
311,279,798.00
284
  WHART
948,560
11,961,438.00
285
  WHAUP
8,903,220
38,395,049.00
286
  WICE
18,507,540
109,381,462.00
287
  WIIK
16,697,320
40,459,350.00
288
  WORK
5,055,680
85,136,032.00
289
  XO
7,890,980
87,016,754.00
290
  YGG
974,560
16,560,084.00
291
  ZIGA
12,991,320
40,205,841.00
292
  ZMICO
11,693,580
13,571,160.00