รายชื่อหุ้นที่สามารถส่ง Condition Order ได้
ลำดับ
ชื่อหุ้น
Volume Average 5 Days
Value Average 5 Days
1
  AAV
11,889,780
51,628,346.00
2
  ACAP
5,074,560
23,002,391.00
3
  ADVANC
5,263,860
963,636,020.00
4
  ADVANC-U
5,263,860
963,636,020.00
5
  AEONTS
377,100
69,670,360.00
6
  AH
2,208,800
52,356,944.00
7
  AMATA
10,437,820
227,462,866.00
8
  ANAN
5,507,420
20,158,359.00
9
  AOT
19,681,020
1,338,051,305.00
10
  AP
6,891,740
49,306,804.00
11
  ARIP
19,578,880
12,570,772.00
12
  ASAP
9,971,820
37,456,121.00
13
  ASIAN
3,568,440
29,162,717.00
14
  AU
1,888,260
16,010,676.00
15
  BANPU
15,508,000
257,662,090.00
16
  BBL
2,905,960
607,432,640.00
17
  BCH
13,203,800
223,802,442.00
18
  BCP
1,353,080
44,966,030.00
19
  BCPG
6,320,480
105,362,920.00
20
  BDMS
34,926,460
827,779,984.00
21
  BEAUTY
102,604,400
827,386,137.00
22
  BEC
7,477,580
45,503,839.00
23
  BEM
36,705,460
385,493,282.00
24
  BGC
1,088,920
12,917,586.00
25
  BGRIM
5,835,000
174,699,745.00
26
  BH
1,091,220
198,713,760.00
27
  BJC
3,357,140
165,061,300.00
28
  BJC-U
3,357,140
165,061,300.00
29
  BLA
920,060
25,951,280.00
30
  BLAND
7,339,700
12,039,432.00
31
  BPP
1,985,260
45,752,698.00
32
  BTS
39,636,440
400,537,366.00
33
  BTSGIF
2,053,820
24,743,344.00
34
  BWG
38,484,700
50,618,499.00
35
  CBG
4,087,540
172,806,480.00
36
  CENTEL
3,254,100
148,191,875.00
37
  CHG
27,973,360
56,269,011.00
38
  CHOW
3,923,440
12,926,000.00
39
  CK
3,473,580
90,283,835.00
40
  CKP
38,652,080
191,411,270.00
41
  COM7
12,384,920
200,941,890.00
42
  CPALL
14,986,960
1,159,597,035.00
43
  CPF
10,363,460
281,367,475.00
44
  CPN
4,792,140
372,879,395.00
45
  CPNREIT
1,318,820
35,103,780.00
46
  CPR
3,947,100
25,482,256.00
47
  CPT
68,193,360
76,649,179.00
48
  CSS
5,675,440
11,936,582.00
49
  DCC
9,744,540
21,128,387.00
50
  DCORP
33,647,120
35,840,806.00
51
  DDD
5,567,340
133,579,350.00
52
  DELTA
2,304,600
163,118,680.00
53
  DIF
12,415,580
184,951,318.00
54
  DOD
1,998,640
25,507,862.00
55
  DTAC
6,282,420
299,052,550.00
56
  EA
47,193,340
2,308,891,090.00
57
  EASTW
1,168,700
12,630,170.00
58
  ECF
4,680,200
12,809,259.00
59
  ECL
17,842,500
34,647,969.00
60
  EGATIF
5,648,720
66,291,804.00
61
  EGCO
898,220
239,261,020.00
62
  EPG
3,132,840
23,320,296.00
63
  ERW
10,253,860
76,923,211.00
64
  ESSO
10,478,980
117,641,154.00
65
  ETE
15,544,300
23,122,123.00
66
  FN
13,545,140
21,642,290.00
67
  FTREIT
890,040
10,680,680.00
68
  GBX
61,648,480
51,232,834.00
69
  GCAP
5,181,480
17,140,463.00
70
  GENCO
14,134,060
12,133,691.00
71
  GFPT
2,601,980
36,862,732.00
72
  GL
6,670,920
55,703,158.00
73
  GLOBAL
3,451,220
65,260,288.00
74
  GLOW
925,940
83,464,830.00
75
  GOLD
2,460,720
19,108,525.00
76
  GOLD-U
2,460,720
19,108,525.00
77
  GPSC
1,749,180
109,388,370.00
78
  GULF
4,691,180
415,564,870.00
79
  GUNKUL
28,789,620
93,190,354.00
80
  HANA
1,990,320
70,609,760.00
81
  HANA-U
1,990,320
70,609,760.00
82
  HMPRO
8,588,020
130,819,998.00
83
  HUMAN
1,248,500
12,623,212.00
84
  IMPACT
621,860
12,542,932.00
85
  INTUCH
7,623,200
418,072,700.00
86
  IRPC
94,567,300
561,844,839.00
87
  ITD
6,755,500
17,026,428.00
88
  IVL
17,844,440
836,563,430.00
89
  JAS
79,163,460
473,868,803.00
90
  JASIF
13,563,740
140,873,676.00
91
  JCKH
12,145,780
12,100,191.00
92
  JMART
2,294,620
14,421,510.00
93
  JMT
1,185,200
14,212,048.00
94
  JTS
9,153,080
15,468,492.00
95
  KBANK
3,935,820
774,078,700.00
96
  KCE
26,234,560
770,126,030.00
97
  KKP
2,846,640
198,977,510.00
98
  KTB
23,700,000
461,857,066.00
99
  KTC
10,445,900
321,384,330.00
100
  KWM
10,207,480
11,473,505.00
101
  LH
26,883,620
282,323,382.00
102
  LPN
11,024,120
80,516,771.00
103
  MACO
22,185,800
33,942,366.00
104
  MAJOR
1,572,800
38,061,752.00
105
  MAKRO
562,660
20,247,260.00
106
  MBK
4,035,100
85,845,830.00
107
  MC
1,204,220
12,340,822.00
108
  MEGA
1,576,780
54,491,670.00
109
  MINT
5,587,580
214,333,685.00
110
  MTC
6,735,600
329,529,735.00
111
  NER
94,020,400
233,706,953.00
112
  NPPG
27,039,160
32,882,210.00
113
  NWR
12,432,960
10,328,034.00
114
  OCEAN
3,071,120
12,671,517.00
115
  ORI
6,457,840
46,806,992.00
116
  OSP
6,827,700
179,798,185.00
117
  PLANB
7,874,240
49,310,813.00
118
  PPS
24,377,500
22,917,546.00
119
  PRM
3,995,200
23,007,856.00
120
  PSH
651,860
11,727,200.00
121
  PSL
5,790,420
49,654,741.00
122
  PTG
18,523,220
184,660,719.00
123
  PTL
1,402,860
21,156,174.00
124
  PTT
47,341,100
2,295,260,475.00
125
  PTTEP
10,542,380
1,299,273,770.00
126
  PTTGC
19,419,600
1,334,390,845.00
127
  QH
25,953,740
78,003,602.00
128
  RATCH
1,635,480
90,586,570.00
129
  RML
9,258,040
12,212,029.00
130
  ROBINS
1,199,640
80,512,345.00
131
  RS
4,974,200
77,322,526.00
132
  S
3,567,480
11,780,793.00
133
  SAMART
2,774,100
19,353,896.00
134
  SAMCO
12,620,440
22,073,982.00
135
  SAT
1,671,660
31,247,238.00
136
  SAWAD
6,822,580
347,448,090.00
137
  SC
3,665,380
11,016,205.00
138
  SCB
4,185,020
559,565,500.00
139
  SCC
1,761,060
821,467,080.00
140
  SCCC
107,920
24,968,280.00
141
  SEAFCO
6,153,840
49,644,705.00
142
  SGP
4,470,480
45,123,991.00
143
  SIRI
32,850,700
44,693,302.00
144
  SISB
11,413,060
62,913,307.00
145
  SKE
15,320,700
17,123,125.00
146
  SNC
1,054,900
14,845,204.00
147
  SPALI
2,455,040
47,693,828.00
148
  SPCG
622,260
11,776,344.00
149
  SPRC
12,427,900
138,854,530.00
150
  SPVI
14,407,260
20,555,839.00
151
  STA
10,600,740
164,450,118.00
152
  STEC
11,299,120
258,995,600.00
153
  SUPER
29,299,720
16,971,571.00
154
  SVI
3,221,980
17,618,956.00
155
  TASCO
4,450,620
64,878,826.00
156
  TCAP
1,048,040
56,297,275.00
157
  TCMC
15,845,160
31,499,977.00
158
  TFFIF
3,636,380
37,730,980.00
159
  THAI
1,388,700
18,448,312.00
160
  THANI
13,434,180
96,624,052.00
161
  THCOM
4,309,120
32,062,421.00
162
  THG
559,700
18,221,465.00
163
  TISCO
2,973,880
251,690,400.00
164
  TKN
19,811,080
214,170,474.00
165
  TLGF
773,680
14,876,110.00
166
  TMB
146,627,660
330,025,969.00
167
  TOA
629,200
23,125,280.00
168
  TOP
12,936,600
963,940,185.00
169
  TPIPL
18,162,000
38,099,796.00
170
  TPIPP
6,304,760
39,660,823.00
171
  TQM
2,589,200
61,114,958.00
172
  TRUE
132,427,120
708,775,825.00
173
  TSE
9,025,520
24,833,593.00
174
  TTW
2,641,100
33,859,642.00
175
  TU
11,939,500
221,678,418.00
176
  TVO
623,100
17,768,505.00
177
  U
7,656,120
19,354,905.00
178
  UNIQ
1,441,500
14,489,272.00
179
  UV
2,397,120
16,595,354.00
180
  VCOM
6,408,980
22,883,464.00
181
  VGI
8,701,600
69,396,327.00
182
  VIBHA
5,755,860
11,429,592.00
183
  VNT
1,615,720
40,271,427.00
184
  WHA
55,132,620
234,724,802.00
185
  WHART
1,758,400
21,328,372.00
186
  WICE
3,831,320
16,409,995.00
187
  WORK
3,992,020
98,074,307.00
188
  WP
2,372,900
14,112,384.00
189
  YUASA
1,361,940
21,574,826.00