ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
การใช้งานโปรแกรม eFin Trade+ (รอบที่ 5)
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 l เวลา 14.30 - 17.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS ช่องนนทรี) 70 / 70 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
การใช้งานโปรแกรม eFin Trade+ (รอบที่ 6)
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 l เวลา 09.00 -12.00 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 70 / 70 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
การวิเคราะห์หุ้น
วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 5 / 5 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
การใช้งาน eFin Stock Pickup ระดับ 1 การใช้เครื่องมือต่างๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 60 / 60 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
การซื้อขายออนไลน์ด้วย eFin Trade Plus
วันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 60 / 60 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก