ฟังบรรยายสรุปข้อมูลของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

ฟังบรรยายสรุปข้อมูลของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.15 - 14.15 น.

วิทยากร:
คุณพิทักษ์ พงษ์หิรัญเจริญ
สถานที่อบรม:
ณ ห้องประชุม Board ชั้น 11
จำนวน:
คงเหลือ 28 คน
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
K.นุ้ย 1767
หมายเหตุ:
ฟังบรรยายสรุปแข้อมูลของ  บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

!!!ด่วนที่นั้งมีจำนวนจำกัด

*กรณีไม่มีเลขบัญชี ให้กรอก 0 แทน
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: