ฟังบรรยายสรุปแข้อมูลของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

ฟังบรรยายสรุปแข้อมูลของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

วันพุธ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.15 - 14.15 น.

วิทยากร:
คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัย ASP
สถานที่อบรม:
ณ ห้องประชุม Board ชั้น 11
จำนวน:
คงเหลือ 15 คน
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
Khwanruthai Hematulin (Khwan) | 02-6804035
หมายเหตุ:
ฟังบรรยายสรุปแข้อมูลของ  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

!!!ด่วนที่นั้งมีจำนวนจำกัด

*กรณีไม่มีเลขบัญชี ให้กรอก 0 แทน
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: