บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.15-14.30 น.

วิทยากร:
คุณธีรพันธ์ ดิษยบุตร, รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์, ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นพ.วิทยา วันเพ็ญ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนยุทธศาสตร์
คุณนุชณี อู่ทอง, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
สถานที่อบรม:
บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี)
จำนวน:
คงเหลือ 61 คน
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
คุณแสงเดือน โทร. 0-2680-1265
หมายเหตุ:
กรณีลูกค้าไม่มีเลขทะเบียน ให้คีย์ 0 แทน
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: