บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.15-14.30 น.

วิทยากร:
Khun Vikash Jalan, VP CFO-PET PET finance & MIS department
คุณศุภิกา จารุธเนศ, Senior Manager - Finance & IR
สถานที่อบรม:
บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี)
จำนวน:
คงเหลือ 66 คน
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
คุณแสงเดือน โทร. 0-2680-1265
หมายเหตุ:
รับฟังกลยุทธ์ธุรกิจของ IVL ผู้ประกอบการปิโตรเคมีครบวงจรในกลุ่มโพลีเอสเตอร์อันดับต้นของโลก เพื่อรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลก
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: