บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.15-14.30 น.

วิทยากร:
ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
คุณ มธุรา สุทธิประภา, ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
สถานที่อบรม:
บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี)
จำนวน:
คงเหลือ 58 คน
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
คุณแสงเดือน โทร. 0-2680-1265
หมายเหตุ:
ร่วมรับฟังยุทธศาสตร์ การเป็นผู้นำบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน และ แนวโน้มผลการดำเนินงานช่วง 2H62 ของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ มหาชน (จำกัด)
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: