ปั้นพอร์ตเปลี่ยนหลักด้วยแนวคิดกระดุม8เม็ดกับน้องเนย เจ้าของเพจ Stock JourNoey | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

ปั้นพอร์ตเปลี่ยนหลักด้วยแนวคิดกระดุม8เม็ดกับน้องเนย เจ้าของเพจ Stock JourNoey

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น.

วิทยากร:
โค้ชเนย เจ้าของเพจ Stock JourNoey
สถานที่อบรม:
ห้อง Grace บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส BTS ช่องนนทรี
จำนวน:
เต็ม
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
Facebook "เทคนิค DW - DW08" | อีเมล ed-mkt@asiaplus.co.th | โทร. 0-2680-1777
หมายเหตุ:
รายละเอียดงานสัมมนา ปั้นพอร์ตเปลี่ยนหลัก..ด้วยแนวคิดกระดุม8เม็ดเพื่อทำกำไรในDW

​หัวข้อบรรยายในงานสัมมนา:
12.30 - 13.00     
ลงทะเบียน

13.00 - 14.00      พื้นฐาน DW
14.00 - 14.15      พักเบรก
14.15 - 17.00     
ปั้นพอร์ตเปลี่ยนหลักด้วยแนวคิดกระดุม8เม็ดกับน้องเนย เจ้าของเพจ Stock JourNoey

*กรณีไม่มีเลขบัญชี ให้กรอก 0 แทน
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: