บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.15-14.30 น.

วิทยากร:
คุณกอบบุญ ศรีชัย
เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน
สถานที่อบรม:
บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี)
จำนวน:
คงเหลือ 60 คน
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
คุณแสงเดือน โทร. 0-2680-1265
หมายเหตุ:
*กรณีไม่มีเลขบัญชี ให้กรอก 0 แทน
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: