บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น.

วิทยากร:
คุณจุฑาทิพ อดุลพันธุ์ VP of Investor Relations
คุณสุพิชฌาย์ ฟูอนันต์ Investor Relations Director
คุณกานติ์ชนิต บางท่าไม้ Investor Relations & Strategic Planning Analyst
สถานที่อบรม:
บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี)
จำนวน:
เต็ม
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
คุณแสงเดือน โทร. 02-680-1265
หมายเหตุ:
-
ชื่อ:
นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* สำหรับลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: