บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น.

วิทยากร:
คุณรักพงศ์ อรุณวัฒนา
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
สถานที่อบรม:
บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี)
จำนวน:
คงเหลือ 51 คน
ค่าใช้จ่าย:
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อ:
คุณแสงเดือน โทร. 0 2680 1265
หมายเหตุ:
-
ชื่อ - นามสกุล:
เลขที่บัญชี:

* ลูกค้า เอเซีย พลัส กรุณาระบุหมายเลขบัญชี/ สำหรับบุคคลทั่วไป กรุณาเว้นว่าง

หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมล:
ช่องทางที่ทราบข่าวสัมมนา:

 
 
ระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ: