บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) : JWD | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) : JWD

สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เชิญบริษัทจดทะเบียน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มาเล่าถึงภาพรวม แนวโน้มธุรกิจ และแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวของ โดยดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนที่เข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 62 ที่ห้องเกรซ ชั้น 3