บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) : BDMS | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) : BDMS

สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เชิญบริษัทจดทะเบียน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มาเล่าถึงภาพรวม แนวโน้มธุรกิจ และแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยทีมนักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relations จาก BDMS คุณอรรจยา อินทรประสงค์ - Assistant Vice President และคุณจิติมา รัตนธรรม - Assistant Director เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนที่เข้าร่วมฟัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 62 ที่ห้องเกรซ ชั้น 3