บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เชิญบริษัทจดทะเบียน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) มาเล่าถึงภาพรวม แนวโน้มธุรกิจและแผนการลงทุน โดยคุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้บรรยายในวันนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ Future Generation Wealth Program รุ่นที่ 3 นักลงทุน และพนักงานกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส เข้าร่วมฟังและซักถาม กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องเกรซ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 62