ทีมนักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส พบสื่อมวลชน อัพเดทสถานการณ์การลงทุนหลังเลือกตั้ง Fund Flow จะกลับไหม ถ้าการเมืองไทยเป็นอย่างนี้ | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ทีมนักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส พบสื่อมวลชน อัพเดทสถานการณ์การลงทุนหลังเลือกตั้ง Fund Flow จะกลับไหม ถ้าการเมืองไทยเป็นอย่างนี้

ทีมนักวิเคราะห์ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ผนึกกำลังอัพเดทสถานการณ์การลงทุนให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบ ในงาน “นักวิเคราะห์พบสื่อ ไตรมาส 2/62” ภายใต้หัวข้อ “Fund Flow จะกลับไหม ถ้าการเมืองไทยเป็นอย่างนี้” โดยมีประเด็นการบรรยาย “อัพเดทภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย พร้อมมุมมองตลาดหุ้นไทย ไตรมาสที่ 2/62” โดยคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และ “อัพเดทหุ้นรายกลุ่ม และหุ้นเด่นน่าลงทุน หลังเลือกตั้ง” โดยคุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล ผู้อำนวยการอาวุโส คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส และคุณสุวัฒน์ วัฒนพรพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องเกรซ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 62