ทีมนักวิเคราะห์ ผนึกกำลังพบสื่อ อัพเดทสถานการณ์การลงทุน ปีกุน... Flow กลับ รับหุ้น ลุ้นเลือกตั้ง | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ทีมนักวิเคราะห์ ผนึกกำลังพบสื่อ อัพเดทสถานการณ์การลงทุน ปีกุน... Flow กลับ รับหุ้น ลุ้นเลือกตั้ง

นักวิเคราะห์ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส พบสื่อมวลชนในงาน “นักวิเคราะห์พบสื่อ ไตรมาส 1/62” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่ออัพเดทสถานการณ์และภาพรวมการลงทุน รวมทั้งเจาะลึกในแต่ละอุตสาหกรรมเด่น ภายใต้หัวข้อ “ปีกุน...Flow กลับ รับหุ้น ลุ้นเลือกตั้ง” เพื่ออัพเดทภาพรวมเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า วิกฤติค่าเงิน เศรษฐกิจไทย สถานการณ์การเมืองไทย และมุมมองตลาดหุ้นปี 62 โดยคุณภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล ผู้อำนวยการ คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์ ผู้อำนวยการ และคุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร รองผู้อำนวยการ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 61 ที่ห้องเกรซ ชั้น 3