พิธีมอบรางวัล และงานเสวนาศิลปะ จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส