นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ร่วมเปิดมุมมอง EEC เจาะลึกกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายให้ความรู้ผู้แนะนำการลงทุน ในโครงการ “Evening Class @SET” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “เปิดมุมคิด พิชิตโอกาสการลงทุน ผ่านโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” คุณเทิดศักดิ์ร่วมให้มุมมองในประเด็นกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve โอกาสและความท้ายทายในการพัฒนา พร้อมเจาะลึกอุตสาหกรรมเด่น กลุ่มธุรกิจและบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากแผนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับความความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมอย่างคับคั่ง