เอเซีย พลัส เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา THE NEXT TYCOON รุ่นที่ 1 และ 2 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เอเซีย พลัส เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา THE NEXT TYCOON รุ่นที่ 1 และ 2

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับนักธุรกิจรุ่นใหม่  “THE NEXT TYCOON รุ่น 1 และ 2” เข้ามาศึกษาดูงานกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส พร้อมฟังมุมมองทิศทางตลาดและการให้ความรู้เรื่องการลงทุน จากทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส นำโดย คุณศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส และจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส คุณยอดฤดี สันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดทุน คุณกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ เวลธ์ พลัส และคุณประวิทย์ เตชะมหาลาภ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยกิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 9 ม.ค.61