บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23


บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 โดยมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม อาทิ คุณชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พร้อมด้วยคุณวิรัช อภิเมธีธำรง คุณไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์ คุณณินทิรา โสภณพนิช ดร.พัชร สุระจรัส ร่วมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวาระต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ