แถลงข่าวเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (IPO) บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

แถลงข่าวเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (IPO) บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการจำหน่าย โดยคุณจีรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร และคุณเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมงานพิธีเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “D” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560