บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คว้ารางวัล Top Underwriting Securities Firm 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คว้ารางวัล Top Underwriting Securities Firm 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด คว้ารางวัล “Top Underwriting Securities Firm” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2016 จากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อันเดอร์ไรเตอร์หุ้นกู้ภาคเอกชนมูลค่ารวมสูงสุด ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขึ้นรับรางวัล พร้อมด้วยคุณจีรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร คุณยอดฤดี สันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ คุณสาธิต ศรีเกษมวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส จากฝ่ายตลาดทุน และคุณกุลธิดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ร่วมด้วยทีมงานจากฝ่ายบริหารสินทรัพย์และฝ่ายตลาดทุน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560