กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ได้รับพระราชทานอนุญาต โดยสำนักพระราชวัง ในการร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมน้อมถวายอาลัย นำโดยดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คุณณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ ดร. พัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร คุณจีรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560