บล. เอเซีย พลัส รุกกลุ่มเจนวาย ผ่านสัมมนาต่อยอดการลงทุน STARTUP ความคิด เพื่อชีวิตที่มั่งคั่ง | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

บล. เอเซีย พลัส รุกกลุ่มเจนวาย ผ่านสัมมนาต่อยอดการลงทุน STARTUP ความคิด เพื่อชีวิตที่มั่งคั่ง

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จัดงานสัมมนา "Startup ความคิด เพื่อชีวิตที่มั่งคั่ง โดย Asia Plus Securities” เพื่อเข้าถึงกลุ่มเจเนอเรชันวาย กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตด้านการลงทุน และเป็นกลุ่มนักลงทุนที่บริษัทฯ มุ่งขยายฐานลูกค้า โดยทางบริษัทฯ ได้ลงสนามจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่แรก น้องๆนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังแนวคิดต่อยอดการลงทุนจากทีมนักวิเคราะห์ บล. เอเซีย พลัส นำโดยคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม คุณพบชัย  ภัทราวิชญ์  และคุณชาญชัย พันทาธนากิจ