ASP CEO FORUM ภาพรวมธุรกิจบมจ. ท่าอากาศยานไทย | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ASP CEO FORUM ภาพรวมธุรกิจบมจ. ท่าอากาศยานไทย

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหาร AOT ในโอกาสที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายภาพรวมธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และทิศทางแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าสถาบันของกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ได้ฟัง ในงาน ASP CEO Forum จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 59 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนที่มีการเติบโตและผลการดำเนินงานที่ดีได้พบปะและร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน