แถลงข่าวเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

แถลงข่าวเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC นำโดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 167 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.86 บาท โดยมีกำหนดเปิดจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 งานจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562