24-ก.ค.-14 BIGC, กำไรแต่ละไตรมาสยังค่อนข้างผันผวน
24-ก.ค.-14 DELTA, เน้นให้เข้าลงทุนเมื่อราคาอ่อนตัว
24-ก.ค.-14 TFUND, ลงทุนรับปันผลเฉลี่ยกว่า 6% ต่อปี
23-ก.ค.-14 THREL, ดูกันยาวๆ
23-ก.ค.-14 DCC, มีดีที่ปันผล
 
23-Jul-2014 09:40:05
วันที่ 24-ก.ค.-14
  Derivative Talk - [Derivative Talk]
  BIGC, กำไรแต่ละไตรมาสยังค่อนข้างผันผวน ขาย(Sell) [Equity Talk]
  ณ ดัชนีตลาด ที่ Current P/E 16 เท่า มีความเสี่ยงต่อการปรับฐานได้ตลอดเวลา - [Market Talk]
  DELTA, เน้นให้เข้าลงทุนเมื่อราคาอ่อนตัว ซื้อ(Buy) [Equity Talk]
  News & Views - [News & Views]
 

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140723

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140722

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140721

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140718

TFEX Plus : S50, Gold, Oil 20140717

 
วันที่ 23-ก.ค.-14

IPO & Rollover 24 July 2014

 
12-มิ.ย.-14

ASP จัดอบรม  “เทรดง่าย ใช้คล่อง ด้วย New Streaming”

11-มิ.ย.-14

ASP จัดอบรม  “การวิเคราะห์พื้นฐานกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร”

20-พ.ค.-14

ASP จัดอบรม  “แนวคิดการลงทุนและ eFin Smart Portal”

29-เม.ย.-14

ASP จัดอบรม  “สะดวก รวดเร็ว ครบครันและทันสมัย กับ New Streaming”

 
 
 
 
29-เม.ย.-14 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 20)
28-มี.ค.-14 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์บริษัท
27-ก.พ.-14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2556 new.gif
27-ก.พ.-14 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว) (F45-3) new.gif
27-ก.พ.-14 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด new.gif
27-ก.พ.-14 งบการเงินรายปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว) new.gif
28-พ.ย.-13 ASP บุก SSF Block Trade สุดฮอต

dw

SBL

IB

eln

etf

Fee

 
การลงทุน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์, กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ,The Thai Bond Dealing Centre,Bond Electronic Exchange : BEX ฯลฯ
สื่อไทย : องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
สื่อต่างประเทศ : CNN ,CNNFN , Fortune ,Business Week, The Wall Street Journal, USA Today ฯลฯ
หน่วยงานของรัฐ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ,สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯลฯ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : Standard & Poor's Institutional Market Service ,Moodys, Fitch IBCA, Thai Rating and Information Serviceฯลฯ
 
line
วิธีใช้เว็บไซต์ | ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
new old