ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 9 / 0 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 13 / 70 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 7 / 70 ที่นั่ง คลิก