ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
เทคนิค DW ลุยภาคใต้ @หาดใหญ่
วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 61 เวลา 09:30 ถึง 12:30 น ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ (Crystal Hotel HATYAI) 4 / 50 ที่นั่ง คลิก
เปิดประตูการลงทุนสู่อาเซียน - นำทุกเทรนด์ด้วยกองทุนโรโบติกส์
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-16.00 น. โรงแรม คริสตัล หาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช 43 / 50 ที่นั่ง คลิก
การวิเคราะห์หุ้น
วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 35 / 35 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 16 / 40 ที่นั่ง คลิก
เรื่อง การใช้งาน eFin Stock Pickup ระดับ 2 การใช้งานเครื่องมือกราฟเทคนิค
วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 50 / 60 ที่นั่ง คลิก
การซื้อขายออนไลน์ด้วย eFin Trade Plus
วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ห้องเกรซ ชั้น 3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 30 / 60 ที่นั่ง คลิก