ปฏิทินกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (ฺสถานี BTS ช่องนนทรี) 9 / 70 ที่นั่ง คลิก
ปั้นพอร์ตเปลี่ยนหลักด้วยแนวคิดกระดุม8เม็ดกับน้องเนย เจ้าของเพจ Stock JourNoey
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ห้อง Grace บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส BTS ช่องนนทรี 80 / 80 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก